Lider ve Yönetici farkı nedir

Başlıca Farklar; Yönetici, sadece yönettiği alanı idare eder, Lider ise yönettiği alandaki insanların ufuklarını büyütür, Yönetici mevcutu idare eder, Lider idare etmekle birlikte yaratıcıdır, Yöneticiler genelde yaptığı işi diğer insanlardan kopyalayarak yapar, Lider, işini severek ve orijinal biçimde yapar, Yöneticiler yapılar üzerine yoğunlaşırlar, Liderler insanlar üzerinde yoğunlaşırlar, Yöneticiler etliye sütlüye karışmadan kısa vizyon sahibidirler, Liderler […]

Devamı

FBI ve CIA farkı nedir

Başlıca Farklar; FBI, Federal soruşturma bürosu dur, CIA Merkezi İstihbarat Teşkilatı dır, FBI, ABD nin iç istihbarat ve güvenlik gücü ve Federal kolluk kuvvetidir, CIA ise ABD dışı ülkelerle ilgili istihbarat bilgilerini toplayan kurumdur, CIA Merkezi Virginia eyaletindeki Langley’de dir. Direktörlüğünü John Brennan yürütmektedir, FBI Adalet Bakanlığı yetki alanı altında çalışır, FBI (Federal soruşturma bürosu), federal suçlulara […]

Devamı

Kamu ve Özel Sektör farkı nedir

Başlıca farklar; Özel sektör, kamu sektörüne göre daha fazla serbestliğe sahiptirler. Kamu kurumları, devletin birer parçasıdırlar ve dolayısıyla değişik organlarca yoğun bir denetime tabidirler, Kamunun hizmetleri devamlıdır, herkese eşit olarak sunulur ve müşteriye göre farklılık göstermez Özel bir kurulu­şun amacı, kuruluşun çıkarını geliştirmektir. Bu çıkar ya kâr ya da sosyal bir deği­şiklik olabilir. Buna karşılık, […]

Devamı

Suçluluk ve Pişmanlık farkı nedir

Başlıca Farklar; Suçluluğun daha fazla vicdan kökenlidir, insanın vicdanına dokunur, Suçluluğun duygusunda insan kendini kınar ve eleştirir, Pişmanlıkta ise daha çok üzüntü duyar, Suçluluğu duyan insan kendini değersizleştirir. Pişmanlıkta ise kişinin kendisini değersizleştirmesi daha azdır. İkisi arasındaki en önemli farklardan biri, pişmanlığın kişinin kendi dünyasında yaptığı ve diğer insanlardan izole olmuş davranışlar veya düşüncelerden oluştuğu, […]

Devamı

Demokrasi ve Oligarşi arasındaki fark nedir

Demokrasi ve Oligarşi arasındaki başlıca Farklar; Oligarşi, yönetimin veya egemenliğin bir kişi, bir sınıf veya bir grup tarafından elinde tutulmasıdır. Demokrasi ise bireyler eşit şekilde yönetimi ve egemenliği şekillendirirler. Demokrasi halkın kendi kendisini yönetmesidir. Oligarşi’de egemen olan kesim kendini diğer kesimlerden üstün görür, Demokraside ise her birey eşittir ve eşit şartlarda hayatını devam ettirir, Demokrasi […]

Devamı

Bayrak ile Sancak farkı nedir

Bayrak : Türk Devleti’ni temsil eder. 1936’da kabul edilen bir yasa ile biçimi ve oranlan belirlenmiştir. Sancak : Silahlı Kuvvetlerin onur simgesidir. Korunması silahlı kuvvetlerin görevidir. Kuruluşunda alay olmayan tugaylara ve her alaya verilir. Bayrak Devletimizi, Sancak silahlı kuvvetleri temsil eder. Bayrağın direği sade, kılıfı deridir, Sancağın direrği sırma püsküllü, kılıfı kırmızı deridir. Bayraklar yünlü kumaştan, Sancak […]

Devamı

G8 ve G20 farkı nedir

G8 Rusya gruba daha sonradan dahil olmuş ve bu ülkeler G8 ülkeleri olarak anılmaya başlanmıştır. G8 ülkeleri 1975’ten beri yıllık ekonomi zirveleri düzenlemektedirler. G8 Uluslararası hükümetler formu olup, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İngiltere ve Amerika dünya ekonomisinin yaklaşık %65 ini temsil ederler. Grubun aktiviteleri yıl bazında konferanslar ve politik araştırmaları içerir. Üye ülkelerin […]

Devamı

Nazi ve Neo-Nazi farkı nedir

Nazi : Nasyonal sosyalizm, etnik milliyetçilik ile sosyalizmi birleştiren, ırkçı, anti-kapitalist, antisemitik ve anti-Marksist bir dünya görüşüdür. İtalya’da Benito Mussolini önderliğinde kurulan faşizm akımından etkilenerek ortaya çıkmıştır. Neo-Nazi : Neo-Nazizm, II. Dünya Savaşı’ndan sonra nasyonal sosyalizmi yeniden canlandırmak ve bu amaçla nasyonal sosyalist yönetimleri demokratik veya silahlı yollarla başa geçirmeyi hedefleyen, veyahut nasyonal sosyalizmi savunan tüm siyasî hareket […]

Devamı

IŞİD ile PYD farkı nedir

PYD : Demokratik Birlik Partisi (Suriye), (Kürtçe: Partiya Yekîtiya Demokrat) kısa adı PYD. 2003 yılında Kürtler tarafından Suriye’nin kuzeyinde kurulmuş bir siyasi partidir. Günümüzde hala faaliyet göstermektedir. Lideri Salih Müslim‘dir. Askeri kolu yaklaşık 5000 gerilladan oluşan Halk Savunma Birlikleri‘dir (YPG) IŞİD : Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) ya da Irak ve Levant İslam Devleti, Irak ve Suriye‘de etkinlik […]

Devamı

Objektif ve Subjektif farkı nedir

Objektif olmak, Türk Dil Kurumu’na göre  tarafsız davranmaktır”, “tarafsız kalmak” değildir, Tarafsız davranmak, olaylar karşısında adil olmaktır. Ve adil olmak, eşit olmak demek değildir. Haklıyla haksızı, kötüyle iyiyi, kişilere ve onlara olan yakınlığımıza bakmadan ayırt edebilmek, doğruyu bulabilmektir. Tarafsız kalmak ise, haklıyla haksıza, iyiyle kötüyle, eşit uzaklıkta veya ortada kalmaya çalışırken, yanlışları görmezden gelmek demektir. […]

Devamı