Sinerji ve Enerji arasındaki başlıca farklar;

  • Sinerji ve enerji çok karıştırılan iki kavram olsa da birbirinden tamamen farklı iki kavramdır Sinerjiyi şu atasözü ile özetleyebiliriz “Bir elin nesi var iki elin sesi var”.
  • Enerji kelimesi ise sinerjiler çok farklı olarak Fizik ile alakalı bir terimdir Fransızca kökenlidir Türk Dil Kurumu’na göre şu anlam ifade etmektedir; maddede var olan ve ısı ışık biçiminde ortaya çıkan güç.
  • Sinerji birden fazla kişinin aynı görevde bulunması sonucu ortaya çıkan güçtür de denilebilir.
  • Sinerji ile ilgili bir diğer atasözü; Birlikten kuvvet doğar.
  • Sinerji bir topluluk enerjisidir.
  • Her birey farklı miktarda enerjiye ihtiyaç duyar ancak sinerjiye ihtiyaç olmaz.

TDK’nın Türkçe Sözlüğü’nde sinerji yerine, öztürkçe karşılığı olarak, görevdaşlık sözcüğü kullanılmıştır. Görevdaşlık da: “Bir görevin yerine getirilmesi için birkaç organın çalışması durumu, sinerji” olarak açıklanıyor. Misalli Büyük Türkçe Sözlük adlı Kubbealtı Lugatı’nda ise sinerji: “Birden fazla ögenin bir arada meydana getirdiği etkinin bu ögelerin ayrı ayrı yapacakları etkilerin toplamından daha fazla olması durumu” olarak açıklanıyor. Kanaatimizce Kubbealtı Lugatının sinerji açıklaması, kavramın içeriğini çok daha isabetli bir şekilde ortaya koymaktadır. Sinerjinin bilimsel bir tanımı da şöyle: “Bir bütün kendisini oluşturan parçaların (ögelerin, unsurların, güçlerin veya elemanların) toplamından daha büyüktür.”.Bu tanımda, açık bir şekilde olmasa da bir bütünün kendisini oluşturan parçaların toplamına eşit olabileceğine, hatta daha küçük bile olabileceğine de işaret edilmektedir.


Enerji Çeşitleri Nelerdir?

Enerji çeşitlerini sıralamak gerekirse:

– Mekanik Enerji

– Kinetik Enerji

– Potansiyel Enerji

– Isı (termal) Enerjisi

– Kimyasal Enerji

– Nükleer Enerji

– Elektrik Enerjisi
Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir