Edat ve Bağlaç arasındaki fark nedir

Edat ve Bağlaç arasındaki başlıca farklar; Edatlar kelimeler arasındaki anlam bütünlüğünü sağlarlar. Bağlaçlar ise iki veya daha fazla cümleleri veya kelimeleri birbirlerine bağlarlar. Edatlar cümlenin öğesi olarak görev yaparlar, bağlaçlar ise öğe olarak kullanılmazlar. Bağlaçlar öğelerin içinde yer alabilirler, ancak öğe olarak kullanılamazlar. Ancak, Yalnız vb. kelimeler edat ve bağlaç olarak kullanılabilir. Bağlaçlar; mevcut olan anlam ilgilerinin üzerinden […]

Devamı

Kroki ve Plan arasındaki fark nedir

Kroki ve Plan arasındaki başlıca Farklar; Kroki bir bölgenin veya yerin kuş bakışı görünümünü herhangi bir ölçek birimi kullanmadan kağıda veya dijital ortama aktarılmasına denir, Plan ise bir yerin veya bölgenin kuş bakışı görünümünü ölçekli ve belli bir oranda çizilmesidir, Plan birebir ölçerek yapılan çizimlerdir, Krokide ise birebir olması beklenmez, Kroki bir yerin kabataslak çizilmesi […]

Devamı

Mitoz ve Mayoz bölünme farkı nedir

Mitoz ve Mayoz bölünme arasındaki başlıca farklar; Mitoz bölünme, çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde eşeyli ve eşeysiz görülür, Mayoz bölünme, canlıların üreme organlarındaki üreme ana hücrelerinde tüm ökaryotlarda görünür, Mitoz, bölünme sonucunda 2n kromozomlu bir hücreden 2n kromozomlu iki hücre meydana gelir, Mayoz, bölünme sonucunda 2n kromozomlu bir hücreden n kromozomlu fçrt hücre meydana gelir, Mitoz yaşam boyu, […]

Devamı

Isı ve Sıcaklık farkı nedir

Isı ve Sıcaklık arasındaki başlıca farklar; Isı bir enerji türüdür, Sıcaklık ise bir ölçümdür, Isı kalorimetre ile ölçülür, Sıcaklık ise termometre ile ölçülür, Isının birimi kalori (cal) veya Joule dür, Sıcaklık birimi ise derecedir, Isı, madde miktarına bağlıdır, sıcaklık ise madde miktarında bağlı değildir, Isı ve Sıcaklık ölçülebilir büyüklüklerdir, Isı bir enerji çeşididir, Sıcaklık enerji […]

Devamı

Buhar ve Gaz arasındaki fark

Başlıca Farklar; Buhar bir gazdır, gaz ise maddenin bir halidir, Buhar, ısı etkisiyle maddenin sıvı ve katı halinin dönüştükleri gaz durumu, Buhar, fizik, kimya ve mühendislikte, buharlaşmış suyu ifade eder, Gaz tamamen buharlaşmış ve buharlaşmayı bitirip yeni haline gelmiş maddedir, Buhar bir maddenin sıcaklık veya başka etkenlerden gaz hale geçmesine hazırlanırken verdiği tepkime sonucu oluşur. Sıvısı ile […]

Devamı