Umut ve Ümit arasındaki fark nedir

Umut ve Ümit arasındaki  başlıca farklar; İki kelime genellikle aynı anlamda kullanılsa bile bazı farklı kulanım alanları vardır. Umut daha çok güven duyma anlamında kullanılabilir. Ümit ise daha çok beklenti cümlelerinde tercih edilir. Umutun kökeni ummak dan gelen güven duygusudur. Bazı yerlerde Umut soyut anlam ifade ederken, Ümit somut anlamı ifade edebilir. Ümit Farsça kökenlidir, Umut […]

Devamı

Öykü ve Hikaye arasındaki fark nedir

Öykü ve Hikaye arasındaki başlıca farklar; Öykü ve Hikaye Türk Dil Kurumuna göre eş anlamlı olarak gösterilse de , kullanım yerleri bakımından bazı farklılıklar barındırmaktadır. Bazı çevrelerce klasik öykünün, olaya dayalı tanımından kaynaklandığı ifade edilir. Öykü, Hikayenin Türkçe’sidir; Hikaye ise Öykünün Arapçasıdır. Öykünün yaşanmış bir olay olabilme ihtimali vardır, Hikaye ise tamamen hayal ürünüdür. Hikayenin Özellikleri […]

Devamı

Hikaye ve Roman arasındaki fark nedir

Hikaye ve Roman arasındaki başlıca farklar; Hikaye genellikle kısadır, Roman ise daha uzundur. Hikayeler genellikle 10-20 sayfa arasıdır. Romanlar ise kitaplar hatta seriler halinde olabilir. Romanda en önemli öğe romanın baş karakteridir, Hikayede ise en önemli öğe konunun kendisidir. Hikayede birkaç konu ve olay olmasına rağmen, Romanlarda çok fazla olay ve konu mevcuttur. Hikayede kahramanların […]

Devamı

Edat ve Bağlaç arasındaki fark nedir

Edat ve Bağlaç arasındaki başlıca farklar; Edatlar kelimeler arasındaki anlam bütünlüğünü sağlarlar. Bağlaçlar ise iki veya daha fazla cümleleri veya kelimeleri birbirlerine bağlarlar. Edatlar cümlenin öğesi olarak görev yaparlar, bağlaçlar ise öğe olarak kullanılmazlar. Bağlaçlar öğelerin içinde yer alabilirler, ancak öğe olarak kullanılamazlar. Ancak, Yalnız vb. kelimeler edat ve bağlaç olarak kullanılabilir. Bağlaçlar; mevcut olan anlam ilgilerinin üzerinden […]

Devamı

Öznel ve Nesnel arasındaki fark nedir

Öznel ve Nesnel arasındaki başlıca farklar; Öznel, Subjektif yani yorumu kişiden kişiye göre değişebilen anlatım biçimidir. Nesnel ise Objektif yani yorumu kişiden kişiye göre değişmeyen anlatım biçimidir, Nesnel anlatım, insanlar için aynı olan, kanıtlanabilir ve doğrulanabilirdir, Yazılarda ikisi de birlikte kullanılabilir, Öznel ve Nesnel kavramlarını daha iyi anlamak için Objektif ve Subjektif arasındaki ilişkiyi incelemekte fayda […]

Devamı

ingilizce ve Türkçe arasındaki fark nedir

ingilizce ve Türkçe Başlıca Farklar; Türkçe sondan eklemeli bir dildir. İngilizce değil Türkçe  8 sesli 21 sessiz 29 harften oluşur. İngilizce’de farklı olarak Q, W ve X harfleri alfabede bulunur. Türkçe’de Ç, Ş gibi vurgu imli harfler bulunmaktadır. İngilizce olan “to be” fiili Türkçe karşılığı yoktur. Türkçe’de cümle dizilişi Özne, Nesne, Yüklem şeklindedir. Türkçe’de belirli sıfat […]

Devamı