Holigan ve Fanatik arasındaki fark nedir

Holigan ve Fanatik arasındaki başlıca farklar; Holigan lık, Fanatikliğin bir adım sonrasıdır, Fanatiklik, herhangi bir konuda ve alanda mantık dışı takıntılı ve kontrolsüz şekilde bağlanılması dır, Holigan lık ise bağlanılan konu ve alanda; kendine, diğer kişilere ve çevreye zarar verecek boyuta getirmesidir, Fanatiklik tek birey halinde gerçekleşebilir, Holigan lık ise bir grup ve örgüt şeklinde […]

Devamı

Konsantrasyon ve Meditasyon farkı nedir

Başlıca Farklar; Meditasyon daha çok derin düşünce anlamına gelmektedir, Konsantrasyon ise düşünülecek konuya yeterince odaklanmaktır, Konsantrasyon süresi kişiden kişiye değişebilir, Meditasyon kişinin iç huzuru, sükunet sağlayan tekniklere ve deneyimlere verilen addır, Meditasyon, birçok kültürde ve dinde uygulanan manevi bir arınma tekniğidir, Konsantrasyon ve Meditasyon birbirine yardımcı işlevlerdir, İyi bir Konsantrasyon, derin bir Meditasyonu beraberinde getirebilir, İnsanın Konsantrasyon […]

Devamı

Narsist ve Egoist arasındaki fark nedir

Başlıca Farklar; Narsist, kişinin kendisinden başka bir bireye veya oluşuma ihtiyaç duymadığını zannetmesidir, Egoist ise kendisini çok beğenip diğer insanları beğenmeyenlere denir, Narsist kişi yaşamını normal devam ettirebilmek için bir doktora görünmesi gerebilir, Egoist kişi ise hayattan alacağı tecrübeler ile kendini toparlayabilir, Narstik bir psikolojik hastalıktır, Narstik bir kişilik bozukluğudur, Egoist kişi hayatını normal devam […]

Devamı

Suçluluk ve Pişmanlık farkı nedir

Başlıca Farklar; Suçluluğun daha fazla vicdan kökenlidir, insanın vicdanına dokunur, Suçluluğun duygusunda insan kendini kınar ve eleştirir, Pişmanlıkta ise daha çok üzüntü duyar, Suçluluğu duyan insan kendini değersizleştirir. Pişmanlıkta ise kişinin kendisini değersizleştirmesi daha azdır. İkisi arasındaki en önemli farklardan biri, pişmanlığın kişinin kendi dünyasında yaptığı ve diğer insanlardan izole olmuş davranışlar veya düşüncelerden oluştuğu, […]

Devamı

Asosyal ve Anti-sosyal farkı nedir

Asosyallik, kişinin sosyal çevresi ile yeterince ve kaliteli bir etkileşim içinde bulunamaması olarak tanımlanır. Asosyal kişiler çevreleri ile iletişimleri konusunda yetersizdir. Yakın çevre ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine, yalnızlığı tercih ederler. Asosyallikte kişi çevresi ile iletişim kurmakta çoğu zaman zorlanır, yeni ortamlara girmekten çekinir, utangaçlık hissi, karşı cinse karşı bir çekingenlik vardır. Antisosyal kişilik bozukluğu, […]

Devamı