Denetçi ve Müfettiş arasındaki başlıca farklar;

  • Denetçi ve Müfettiş kamu kurumlarında genellikle karşılaştırılan ve karıştırılan iki görevdir.
  • Müfettiş, kamu kuruluşları ve özel kurumlarda, çalışanlar üzerinde denetim ve sorgulama yetkisine sahip olan kişilerdir.
  • Müfettiş özel eğitim görerek, denetim yapma ve rapor düzenlemekle yetkilendirilmişlerdir.
  • Resmi kurumlarda müfettiş makamı denetçi makamından daha üstün bir görevdedir.
  • Müfettiş aynı zamanda bir denetçidir, ancak bir denetçi müfettiş değildir.
Detaylı açıklamalar;

Maaş karşılaştırması

UNVAN Derece/Kademe Hizmet Yılı 15Ocak/2016/NetÜcret*
Müfettiş (Bakanlık) 1/4 25 ve üstü 5.520 TL
İç Denetçi (Bakanlık) 1/4 25 ve üstü 5.520 TL


İç denetçi :
Yöneticinin kuruluşuna ilişkin riskleri daha iyi kontrol etmesi ve hedeflerine ulaşmak amacıyla mevcut verimliliği arttırması için bilgi ve verileri değerlendiren bir uzmandır. Bir müfettiş, onaylayıcı mercii, polis, yargıç değildir. İç denetçi kadavraya otopsi yapan hekimden ziyade koruyucu hekimlik anlayışını sergiler. İç denetçi kurumun risk haritasını çıkartıp kırmızı bayraklarla riskli alanlara işaret edeceği gibi kurumun hedeflerine varma noktasındaki uygulamalarını uygun bulması halinde koyacağı check mark ( )onay işaretleri ile güvence hizmeti sunar.

Müfettiş: Bağlı olduğu kurumun yürütmekte olduğu hizmetlere ilişkin iş ve işlemleri inceleyen ve denetleyen, gerektiğinde ilgililer hakkında soruşturma yapan ve ulaştığı sonuçları rapora dönüştürerek kurumun en üst amirine Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile ileten kişidir.

İç Denetim Teftiş 
Risk bazlıdır. Risk değerlemesi   yapmaz
Denetim kaynak   maliyet dikkate alır. Kendi maliyetini   sorgulamaz
Denetçinin   performansını ölçer  Performans   değer kıstası zayıftır.
Denetim   planlamasında, çalışanların görüş ve önerileri  alınır. Üst yönetimin   önerileri doğrultusunda planlama yapılır
Mesleki yeter gereği sürekli eğit. ve   gelir. Düzensiz meslek içi   eğitim
Sistematik, sürekli Sistematik değil,   kesintili
İdareye güven   sağlayıcı İdarenin yanlışını   arayıcı
İdareye danışman, Öneride bulunur
Sistem ve süreç   odaklı Birey ve olay odaklı
Yönetimin bağlı bir parçası Yönetime bağlılık   anlayışı zayıf
İdareyi geliştirme   amaçlı Mevzuata uygunluk   amaçlı
İyi uygulama   örneklerini arayıcı Hata arayıcı
En üst yöneticiye   bağlı Bakan dahil değişik   otoritelere bağlı
Denetimin tüm   türlerini kapsayıcı Genelde uygunluk   denetimi ile sınırlı
Denetim asli görev Soruşturma asli görev
Gelecek odaklı Geçmiş odaklı
Yazılı kurallara   sahip Geleneklere bağlı
Çalışma ve raporlama   anlayışı standart, Genel kabul gören   standartları az
Rehberleri ve   çalışma formları standart, Rehber ve formlar   eksik, güncel değil
İDKK tarafından var Kendi aralarında koordinesiz
Hesap verebilirlik Hesap sorabilirlik
Soruşturma görevi yok Soruşturma görevi var
Uluslararası standartları var Geçmişe dayalı birikimler var
Sistem, performans, uygunluk, mali, IT   denetimi Hukuka uygunluk denetimi
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir