Demokrasi ve Oligarşi arasındaki başlıca Farklar;

  • Oligarşi, yönetimin veya egemenliğin bir kişi, bir sınıf veya bir grup tarafından elinde tutulmasıdır.
  • Demokrasi ise bireyler eşit şekilde yönetimi ve egemenliği şekillendirirler.
  • Demokrasi halkın kendi kendisini yönetmesidir.
  • Oligarşi’de egemen olan kesim kendini diğer kesimlerden üstün görür,
  • Demokraside ise her birey eşittir ve eşit şartlarda hayatını devam ettirir,
  • Demokrasi Yunanca bir kelimedir, Oligarşi ise Fransızca kökenlidir,
  • Demokrasinin istenmesinin sebebi sosyal eşitsizliği yok etmek içindir.
  • Demokrasinin en büyük gücü halkın seçimidir.
Detaylı Açıklamalar
Demokrasi Çeşitleri
– Klasik
– Koruyucu
– Kalkınmacı
– Liberal
– Sosyal

Demokrasi

Tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Yunanca “dimokratia” sözcüğünden türemiştir. Türkçeye, Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiştir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen, üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve bazı diğer sivil kurum ve kuruluşlar da demokrasi ile yönetilebilirlerdemokrasi

Demokrasinin ana yurdu olan Eski Yunan’daki filozoflar Aristo ve Eflatun demokrasiyi eleştirmiş, o zamanlarda halk içinde “ayak takımının yönetimi” gibi aşağılayıcı kavramlar kullanılmıştır. Fakat demokrasi diğer yönetim şekillerinin arasından sıyrılarak günümüzde en yaygın olarak kullanılan devlet sistemi haline gelmiştir. Artık siyaset bilimciler hangi sistemin daha iyi işlediğinden çok hangi demokrasinin daha iyi işlediği tartışmalarına girmişler ve liberal, komünist, sosyalist, muhafazakar, anarşist ve faşist düşünürler kendi demokratik sistemlerinin erdemlerini ön plana çıkarmaya çalışmışlardır. Bu sebeple demokrasinin çok fazla sayıda değişik tanımı oluşmuştur.

Oligarşi

Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şekli. Genellikle bu grubun bencilce ve görevlerini kötüye kullanarak gerçekleştirdiği, despotça bir yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için “oligark” terimi kullanılır.

Türkçeye Fransızcadan geçen kavram Yunanca “oligo-” (az, birkaç) ve “arkhein” (yönetmek) kelimelerinden oluşturulmuştur.

Yönetimdeki grup siyasî, askeri, dinî veya finansal gruplar gibi ülkenin önde gelen gruplarından birisi olabilir. Bazı siyaset bilimcileri, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtir

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir