Mülteci ve Sığınmacı arasındaki fark nedir

Mülteci ve Sığınmacı arasındaki başlıca farklar; Mülteci uluslararası tabirle; ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu” için vatandaşı olduğu ülkeye geri dönemeyen ve dönmek istemeyen kişilere denir. Mülteci dünya çapınca kabul görmüş bir statüdür. Mülteciler sığınma başvurusu sığındığı ülke tarafından kabul olmuş kişilerdir. Sığınmacı ise henüz […]

Devamı

Kapitalizm ve Liberalizm arasındaki fark nedir

Kapitalizm ve Liberalizm arasındaki başlıca farklar; İkisi de ekonomik uygulama ve ilkeler barındıran sistemlerdir. Kapitalizmin diğer adı anaparacılıktır. Liberalizmin diğer adı Özgürlükçülük tür. Kapitalizm bir ekonomik sistemdir. Liberalizm ise bir ideoloji Kapitalizminde ana güç para dır. Özel sektör en önemli esastır. Liberalizm siyasal, ekonomik ve toplumsal özgürlüklerden yanadır. Kapitalizmde gelir dağılımı adaletsizlikleri daha fazladır. Kapitalizmde ürünlerin üretimi arz-talep […]

Devamı

Ohal – Olağanüstü hal ve Sıkıyönetim arasındaki fark nedir

Olağanüstü hal ve Sıkıyönetim arasındaki başlıca farklar; Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’na göre, olağanüstü hâl ilân kararı, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca alınır. Sıkı yönetimde ise yine Cumhurbaşkanı başkanlığındaki bakanlar kurulu, Milî Güvenlik Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra ilân edebilir. Sıkı yönetim adında da anlaşılacağı üzere, maddeleri daha sıkı olan uygulamadır. İkisi de resmi gazetede yayımlanır. İkisi içinde en uzun […]

Devamı

Konsolos ve Büyükelçi arasındaki fark nedir

Konsolos ve Büyükelçi arasındaki fark nedir; Konsolosluklar ülkelerin, diğer ülkelerde bulunan ticari menfaatleri koruyan, diplomatik olmayan resmi dairelerdir. Büyükelçilik ise ülkelerin, diğer ülkelerinin başkentinde yalnızca bir tane bulunan, temsil ettiği ülkenin en yetkili diplomatik kurumudur. Büyükelçi; vatandaşı olduğu devleti başka bir ülkede temsile yetkili en üst düzey devlet görevlisidir. Büyükelçilik vize ya da vatandaşlarına pasaport vermez. Büyükelçi, […]

Devamı

Büyükelçilik ile Konsolosluk arasındaki fark nedir

Büyükelçilik ile Konsolosluk arasındaki farklar; Konsolosluklar ülkelerin, diğer ülkelerde bulunan ticari menfaatleri koruyan, diplomatik olmayan resmi dairelerdir. Büyükelçilik ise ülkelerin, diğer ülkelerinin başkentinde yalnızca bir tane bulunan, temsil ettiği ülkenin en yetkili diplomatik kurumudur. Büyükelçi; vatandaşı olduğu devleti başka bir ülkede temsile yetkili en üst düzey devlet görevlisidir. Büyükelçilik vize ya da vatandaşlarına pasaport vermez. Büyükelçi, görev […]

Devamı

Vizyon ve Misyon arasındaki fark nedir

Vizyon ve Misyon arasındaki başlıca farklar; Misyon, şirketlerin ve kuruluşların neden var olduğunu ve amaçlarının ne olduğunu gösteren paragraf veya cümlelerdir. Vizyon, şirketlerin veya kuruluşların ilerki zaman diliminde nerede ve hangi seviyede olmak istediklerini belirten yazılardır. Misyon değişim ve gelişime bağlı olarak sıklıkla değişiklik gösterebilir. Vizyon ise uzun vadede daha nadir değişir. Vizyon, olmak istediğimiz noktayı belirtirken, […]

Devamı

Japonya ve Çin arasındaki fark nedir

Japonya ve Çin arasındaki başlıca farklar; İki ülke de Asya kıtasında dır, Çin’in başkenti Pekin dir. Japonya’nın ise Tokyo dur, Japonya 660 yılında kurulmuştur, Çin Hak Cumhuriyeti ise 1949 yılında kurulmuştur, Çin in nüfusu 2milyar tahmin edilmektedir, Japonya ise 150milyon tahmin edilmektedir, Japonya’da GSMH 38bin dolar, Çin de  ise 7bin dolardır, Japonya refah ve yaşam kalitesi bakımından Çin […]

Devamı

Seçim ve Referandum farkı nedir

Başlıca Farklar; Seçimde belli bir adayı veya adayları seçmen tarafından seçilir, Referandum ise halk sunulan bir teklif biçimidir, kabul edip etmemesi halka bırakılmıştır, Seçimde birden fazla konu ve aday olabilir, Referandumda ise bir konu ve iki adet seçenek bulunur, bunlar Evet ve Hayır seçenekleridir, Genelde seçimlerde devletin yapısını oluşturacak kişilerin halk tarafından seçilen kişiler olması […]

Devamı

Pasaport ve Vize farkı nedir

Başlıca Farklar; Pasaport, ülke dışına çıkan kişinin diğer ülkelerde geçerli olan kimliğidir, Vize,  bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gereken izindir, Pasaportunuz olsa dahi, gitmek istediğiniz ülke, mensubu olduğunuz vatandaşlıktan vize isteyebilir, ülkeye girişte çeşitli şartlar koşabilir, Türkiye’de bordo, yeşil ve gri pasaportlar İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yurt dışında ise […]

Devamı

Kuzey Kore ve Güney Kore farkı nedir

Başlıca Farklar; Kuzey Kore komünist rejim ile yönetiliyor, Güney Kore de ise Cumhuriyet olsa da asıl adı kapitalizmdir, Güney Kore nin arkasında onu destekleyen ülke ABD dir, Kuzey Kore nin arkasında ise Çin ve Rusya vardır, Kuzey Kore de halk fakirdir, Güney Kore de ise halk daha zengin olup ekonomi çok iyi durumdadır, Kore’de halk ülke dışına […]

Devamı