Egemenlik ile Bağımsızlık farkı nedir

Başlıca Farklar – Egemenlik (hakimiyet) en genel anlamıyla devletin ülke toprakları üzerinde siyasi yönetim yetkisini kullanma hakkıdır. – Bağımsızlık ise bir milletin veya bir devletin, kendi vatandaşları veya nüfusu tarafından özgürce yönetilebilmesidir. Yani egemenlik hak/yetki/gücünün başkasının elinde olmamasıdır. Detaylı Açıklamalar Egemenlik, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir. […]

Devamı

Cumhuriyet ve Demokrasi farkı nedir

Başlıca Fark; Demokrasi bir yaşam biçimi, Cumhuriyet ise yönetim şeklidir. Cumhuriyet kelimesi Arapça kökten 18. yüzyılda Osmanlı Türkçesinde türetilmiş bir isimdir. Arapça cumhur kökü “bir araya toplanma, topluluk oluşturma”, bu kökten türeyen cumhūr ise “cemiyet, toplum, kamu” anlamına gelir. 18. yüzyıl Avrupa’sında monarşi ile yönetilmeyen Hollanda, İsviçre (ve 1789 Devrimi sonrasında Fransa) gibi ülkeleri tanımlayan […]

Devamı