• 1 Yorum • Başlıca Farklar;

  • FBI, Federal soruşturma bürosu dur, CIA Merkezi İstihbarat Teşkilatı dır,
  • FBI, ABD nin iç istihbarat ve güvenlik gücü ve Federal kolluk kuvvetidir,
  • CIA ise ABD dışı ülkelerle ilgili istihbarat bilgilerini toplayan kurumdur,
  • CIA Merkezi Virginia eyaletindeki Langley’de dir. Direktörlüğünü John Brennan yürütmektedir,
  • FBI Adalet Bakanlığı yetki alanı altında çalışır,
  • FBI (Federal soruşturma bürosu), federal suçlulara tepki olarak kurulan emniyet kurumudur. Bütçe oranları belli olan bu kurumun 2006 senesine göre yıllık 8.7 milyar dolar bütçesi olduğu saptandı.
  • FBI, polisin gücünün yetmediği ya da polisi aşan durumlarda olaylara müdahale eder. FBI polislere göre olaylara daha tecrübeli yaklaşırlar. FBI, en geniş parmak izi ağına sahiptir,
  • CIA (merkezi istihbarat teşkilatı), CIA çalışanlarının maaşları ve CIA’nın yıllık bütçesi gizlilik çerçevesinde saklanır. CIA, FBI’e göre daha özel ve gizli bir kurumdur.
  Detaylı Açıklamalar;

  FBI Görevleri

  • Birleşik Devletleri terörist saldırılardan korumak
  • Birleşik Devletleri yabancı istihbarat operasyonlarından ve casusluktan korumak
  • Birleşik Devletleri siber-tabanlı ve yüksek teknoloji suçlardan korumak
  • Yolsuzluğun tüm seviyeleri ile mücadele etmek
  • Medeni hakları korumak
  • Tüm ülke içi/ülke dışı suç organizasyonu ve kurumlarına karşı mücadele etmek
  • Büyük beyaz-yaka suçlara karşı mücadele etmek
  • Önemli şiddet suçlarını araştırmak ve sonlandırmak
  • Federal, eyalete bağlı, yerel ve uluslararası partnerlere yardımcı olmak
  • Başarılı görevler yapabilmek için artan teknolojiyi takip etmek ve FBI’a entegre etmek

   

  CIA 1947’de ABD başkanlarından Harry Truman döneminde kurulan, ABD’nin birimleri için gereken ABD dışı ülkelerle ilgili istihbarat bilgilerini toplayan kurumdur. Merkezi Virginia eyaletindeki Langley‘de bulunmaktadır. Direktörlüğünü John Brennan yürütmektedir.

  CIA yasasına göre; kurum, organizasyonunu, görevlerini, personellerinin sayısını ve maaşlarını saklı tutmak hakkına sahiptir. Soğuk Savaş yıllarında ve sonrasında CIA pek çok gizli operasyonda rol alarak çeşitli sebepler dolayısıyla siyasi rejimleri zayıflatmaya ve hükümetleri devirmeye çalışmıştır.

  1947’de Kongre tarafından, Milli Güvenlik Konseyi ile (National Security Council, NSC) bu konseyin yönetimi altında çalışmak üzere (CIA) kuruldu. CIA, NSC’ye milli güvenliği ilgilendiren konularda bilgi toplayıp verecek, elde edilen bilgileri değerlendirdikten sonra, hükümetle ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlayacaktı. CIA; NSC’nin vereceği emirler doğrultusunda, güvenlikle ilgili istihbarat işlerini yerine getiriyordu.

  Değişik kesimlerden seçilen CIA direktörleri arasında, ABD’ye başkanlık yapan George W. Bush’un babası George H. W. Bush da bulunmaktaydı.

   

  CIA Organizasyon yapısı

  CIA dört direktörlük halinde çalışmaktadır:

   • İstihbarat Direktörlüğü

  NCS‘nin toplamış olduğu ham istihbaratların analiz edilip işlenmiş istihbarat haline getirildiği direktörlüktür. Entellektüel bir karaktere sahiptir. Tüm birimleri CIA merkezindedir. Görevi istihbarat toplamak değildir. Gizli Servis NCS’nin toplamış olduğu istihbaratı değerlendirip analiz etmektir. Havadan çekilen (uydu, uçak vs.) resimleri, radyo, telefon, televizyon, telgraf, telsiz gibi ulaştırma araçları ile toplanan bilgileri değerlendirir. Bu değerlendirmeler, raporlar halinde, ilgili makamlara gönderilir. Karşı haberalma daire başkanlığı ile koordineli olarak çalışır. İstihbarat Direktörlüğü’nde çalışan kişiler analist olarak adlandırılır. Politik, ekonomik, askeri, psikolojik analist gibi çeşitli dalları vardır. Yapısı ihtiyaçlara göre değişmekle birlikte on dört birimden oluşmaktadır. Bu birimler şunlardır:

  • Suç ve Narkotik Merkezi
  • Karşı-İstihbarat Merkezi/Analiz Grubu
  • Bilgi Operasyonları Merkezi/Analitik Grup
  • Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Afrika Analiz
  • Koleksiyon (Toplama) Stratejileri ve Analiz
  • Tüzel Araştırmalar
  • Irak Analiz
  • Yakın Doğu ve Güney Asya Analiz
  • Politika Desteği
  • Rusya ve Avrupa Analiz
  • Terörizm Analiz
  • Uluslararası Sorunlar
  • Silah İstihbaratları, Karşı-Silahlanma ve Silah Kontrol Merkezi
  • İstihbarat Analizi için Okul
  Etiketler:

  Konuyla ilgili yorumlar

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir