ingilizce ve Türkçe arasındaki fark nedir

ingilizce ve Türkçe Başlıca Farklar; Türkçe sondan eklemeli bir dildir. İngilizce değil Türkçe  8 sesli 21 sessiz 29 harften oluşur. İngilizce’de farklı olarak Q, W ve X harfleri alfabede bulunur. Türkçe’de Ç, Ş gibi vurgu imli harfler bulunmaktadır. İngilizce olan “to be” fiili Türkçe karşılığı yoktur. Türkçe’de cümle dizilişi Özne, Nesne, Yüklem şeklindedir. Türkçe’de belirli sıfat […]

Devamı

Organik ve İnorganik Bileşikler farkı nedir

Organik Bileşikler 1) Organik bileşikler yanıcıdır. 2) Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür. 3) Organik bileşikler suda çözünmez. 4) kovelent  bağlıdır. 5) tepkimeler çok yavaş gerçekleşir. 6) bileşiklerin kendine has bir kokusu vardır. 7)  bileşiklerin sayısı çok fazladır. 8) bileşikler ısıya karşı dayanıksızdırlar. 9) bileşiklerin tepkimeleri karmaşıktır. 10)  bileşikelrin tepkimeleri düşük verimlidir. İnorganik Bileşikler 1) İnorganikler yanıcı […]

Devamı

Objektif ve Subjektif farkı nedir

Objektif olmak, Türk Dil Kurumu’na göre  tarafsız davranmaktır”, “tarafsız kalmak” değildir, Tarafsız davranmak, olaylar karşısında adil olmaktır. Ve adil olmak, eşit olmak demek değildir. Haklıyla haksızı, kötüyle iyiyi, kişilere ve onlara olan yakınlığımıza bakmadan ayırt edebilmek, doğruyu bulabilmektir. Tarafsız kalmak ise, haklıyla haksıza, iyiyle kötüyle, eşit uzaklıkta veya ortada kalmaya çalışırken, yanlışları görmezden gelmek demektir. […]

Devamı

Amaç ve Hedef farkı nedir

Amaç bir organizasyonun gerçekleştirmeye çalıştığı nihai sonuçtur. Amaç “Bu organizasyon neden var?” sorusunun cevabıdır. Hedefler organizasyonun ulaşmaya çalıştığı gelir artışı hedefi gibi somut amaçlardır. Hedefler zorlayıcı olmalı ama ulaşılamaz olmamalıdır. Aynı zamanda ölçülebilir olmalıdır, bu sayede organizasyon bu hedeflere ulaşma konusundaki ilerlemeyi gözlemleyebilir ve gerekirse düzeltmeler yapabilir. Başlıca Sonuçlar; 1. Hedef ve amaç, elde etmek […]

Devamı

Sertifika ve Diploma Programları farkı nedir

Başlıca Farklar; – Sertifika programları diploma programlarına göre daha kısa sürelidir. – Sertifika programları ortalama 4 hafta ile 24 hafta arasındadır. – Diploma programlarının süresi 24 ile 52 hafta arasında değişir. – Programların ücreti, kurs süresi içeriği ülkeye göre değişiklik gösterir. Öğrenciler bu tür programlara kayıt yaptırmadan önce programın süresini belirlemenin yanında, içeriğini de titiz […]

Devamı

Tez ile Makale farkı nedir

Makale: Bilimsel makale, özgun araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış rapordur. Bilimsel makale dediğimiz dergi yayınıdır. Araştırma makalesi : Tarama (derleme) makalesi: Tarama/değerlendirme makalesi šözgüŸn bir yayın değildir. Tarama/değerlendirme makalesinin temel amacı, daha šönce yayımlanmış makaleleri değerlendirmek ve bunları ayni bakış açısına getirmektir Tez ve Makale ile araştırma yapabileceğiniz linkler – Google Akademik Arama Yapın – […]

Devamı