Makale: Bilimsel makale, özgun araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış rapordur. Bilimsel makale dediğimiz dergi yayınıdır.

Araştırma makalesi : Tarama (derleme) makalesi: Tarama/değerlendirme makalesi šözgüŸn bir yayın değildir. Tarama/değerlendirme makalesinin temel amacı, daha šönce yayımlanmış makaleleri değerlendirmek ve bunları ayni bakış açısına getirmektir

Tez ve Makale ile araştırma yapabileceğiniz linkler

Google Akademik Arama Yapın
Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi
Uludağ Üniversitesi Tez Tarama
Dokuz Eylül Üniversitesi Açık Erişim Sistemi
– Çukurova Üniversitesi Makale Veritabanı
ODTÜ
Gazi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
ASOS Sosyal Bilimler İndeksi
YÖK Tez Arama
Virtual Library
Amerika Bilim Bakanlığı
Internet Public Library

Makalelerin Özellikleri

– Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.
– Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.
– Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.
– Her konuda makale yazılabilir.
– Gazete, yazılı ve dergilerde yayımlanır.
– Genellikle makale yazıları kısa ve öz olur


Makale Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler


– Anlatımda sade ve belirli bir formata uygun olursa daha iyi olur.
– Somut özellikler ön plandadır.
– Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlamak icap eder.
– Makele yazarken belirli bir konu yoktur. Yazar her konuda yazabilir.
– Gazetee dergi ve internette yayımlanır.


Makale Türleri/Çeşitleri


Makaleler seçilen konuya göre uzun ya da kısa olabilir. Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefî, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebi makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale” ve “meslekî makale” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

a- Edebî Makale: Dil, edebiyat ve sanatla ilgili konuları işleyen makale türüdür.
b- Meslekî Makale: Tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilim ve bilime dayalı mesleklerin değişik dalları ile ilgili konuları işleyen makale türüdür.


Makalenin Belirleyici Özellikleri


• Düşünsel plânla yazılır.
• Yazar anlattıklarının doğruluğuna güvenmeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığı, önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.
• İşlenen konu kendinden önceki söylenmişlerden, yazılmışlardan ayrı olmalıdır.
• Okuyucuya konunun önemini kavratabilmek için örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi nesnel verilerden yararlanmalıdır.

Makale yazılırken ele alınan düşünce kanıtlarla desteklenmeli, yazar, her tür iddiasına kanıt göstermeli, ortaya atılan düşünce her yönüyle değerlendirilmelidir. Makalenin kısa ve özlü olma gibi bir hedefi yoktur. Bu sebeple düşünce ayrıntılı bir şekilde istenmelidir. Yazar, öne sürdüğü kanıtlar aracılığıyla düşüncelerini savunmalı, tartışmalı ve buradan bir sonuca varmalıdır.

Makalenin, nesnel bir bakış açısıyla ve resmî bir üslupla kaleme alınması beklenir. İfade, açık ve anlaşılır olmalıdır.


Makale Türü Hakkında


Ayrıca bilimsel standartlarda makale yazmak çok önemlidir. Örneğin çok önemli bir hipotezi ispatlasanız dahi eğer bu bilimsel makale formatına uygun değilse hiç bir bilimsel yayında itibar görmez hatta yayınlanmaz. Bu sebeple akademik kariyer sahibi insanlar makalelerini belirli bir formata uygun kalarak yazmak zorundadır. Bu okuyanların işini kolaylaştırır. Akademik bilgi düzeyi ve yazılan hipotezin doğruluğu ile ilgili makale arasında bilimsel bilgi düzeyi açısından direk bir bağlantı olmasa da, bilimsel makale yazma alışkanlığınız ve formata uygunluğunuz karşı tarafın sizi değerlendirmesinde rol oynayabilir. Akademik süreçde bilimsel dünyaya sunulan bir bilgi demetinin başarısı ,anlaşılır bir düzeydeki dille ve formatına uygun bir biçimde karşı tarafın yargı gücüne sunulmuş olma özellikleri ile doğru orantılıdır.

Düsünce yazilari içinde en agirbasli ve en zor olan tür makaledir. Makalenin amaci bilgi vermektir ama bu bilgi ansiklopedik bilgilerden çok farklidir. Ansiklopedik bilgide,tanitma,açiklama,siralama ve kendiliginden kesinlesmis olma özellikleri vardir. Oysa makalede kisilik sezinleten bir anlatim,bir yorum ve inandirma egilimi,bir amaç vardir.

Bilim ve kültür alaninda yazilan makaleler,sinirli bir kültür kesimine ulasmayi amaçladigindan bu makalelerde daha bilimsel bir dil kullanilir.
Gazete ve dergilerdeki makalelerse,genis halk kitlelerine ulasmayi amaçladigindan yazar, dilini daha açik,daha popüler ve daha anlasilir bir düzeyde tutar, özel terimler kullanmaktan kaçinir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir