• 2 Yorum • Amaç bir organizasyonun gerçekleştirmeye çalıştığı nihai sonuçtur. Amaç “Bu organizasyon neden var?” sorusunun cevabıdır.

  Hedefler organizasyonun ulaşmaya çalıştığı gelir artışı hedefi gibi somut amaçlardır. Hedefler zorlayıcı olmalı ama ulaşılamaz olmamalıdır. Aynı zamanda ölçülebilir olmalıdır, bu sayede organizasyon bu hedeflere ulaşma konusundaki ilerlemeyi gözlemleyebilir ve gerekirse düzeltmeler yapabilir.

  Başlıca Sonuçlar;

  1. Hedef ve amaç, elde etmek istediğinizi başarmak için birer araçtır.
  2. Hedefler uzun vadelidir, amaçlar ise genellikle kısa ya da orta vadede gerçekleştirilir.
  3. Amaçlar  için  bir zaman çizelgesi koymak çok zordur, ama hedefler için mutlaka bir zaman koyulmalıdır.


   Detaylı Açıklamalar;
  Amaç için;

  1. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat
   Örnek: Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Anayasa
  2. Gaye
   Örnek: Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır. Anayasa
  3. Hedef
   Örnek: Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Anayasa
  4. Hlk. Çift öküzü.
  5. Erişilmek istenen sonuç, erek, hedef.
  6. Saban demiri. (Osmanlıca’da yazılışı: âmâç)
  7. Eğitim alanında bir etkinliğe, bir eyleme ya da bir işe başlarken erişilmek istenilen, öğrenim sürecine bütünlük ve anlam kazandıran sonuç. 2-Eğitim görevlilerince saptanan ve düzenlenen programlar sonucu öğrenci davranışında gerçekleşmesi istenilen değişme.

  Hedef;

  1. Nişan alınacak yer, nişangâh.
  2. Amaç, gaye, maksat
   Örnek: Asıl önemlisi devlet büyük hedefler dikmişti; milletin benimsediği, övündüğü hedeflerdi bunlar. T. Buğra
  3. Bk. erek
  4. Bk. dövümlük
  5. Tanecik veya ışıma ile bombardımana maruz bırakılan plaka veya madde.
  6. 1. nişan, nişan alınacak yer alanı. 2. meram, maksat, gaye, amaç.
  7. Nişan noktası.
  Etiketler:

  Konuyla ilgili yorumlar

  1. Ümit ÜNVER

   Bu çok faydalı bilgileri yayınladığınız için teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.

   Müsadenizle bir konuda görüş bildirmek isterim. Sanırım;

   “2. Hedefler uzun vadelidir, amaçlar ise genellikle kısa ya da orta vadede gerçekleştirilir.”
   cümesi
   “2. Amaçlar uzun vadelidir, hedefler ise genellikle kısa ya da orta vadede gerçekleştirilir.”
   şeklinde yazılmalı zira bu ikisinin açıklamasında

   “hedefler daha çok yakın zaman dilimi için geçerlidir ve sayısal ölçeklerle belirlenir. kullanılan sayısal ölçekler net ve somut olmaldır. amaç ise uzun vadeye yayılmış, genel ve soyut bir kavramdır. bir amaca ulaşmak için çeşitli hedefler konulabilir, amaç bütün olarak hedeflerin toplamından oluşur.
   deniliyor.” deniliyor. Bilgilerinize

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir