Başlıca Farklar;

– Sertifika programları diploma programlarına göre daha kısa sürelidir.

– Sertifika programları ortalama 4 hafta ile 24 hafta arasındadır.

– Diploma programlarının süresi 24 ile 52 hafta arasında değişir.

– Programların ücreti, kurs süresi içeriği ülkeye göre değişiklik gösterir. Öğrenciler bu tür programlara kayıt yaptırmadan önce programın süresini belirlemenin yanında, içeriğini de titiz bir şekilde incelemeli ve kendi istekleriyle, amaçlarıyla tam olarak örtüşen bir programı belirlemelidirler.
Eğitim ve Öğretim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan, tanımının yapılması zor bir kavramdır. Bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) etkisi altında sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Eğitim ve Öğretim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Eğitim ve Öğretim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme sürecidir.

Genellikle resmi, yani kurumsal, Eğitim ve Öğretimle bir kullanıldığından bağlama göre öğretim, öğrenim gibi kavramlarla sıkça karıştırılmaktadır. Bu söylemde düşünüldüğünde Eğitim ve Öğretim kavramı iki genel çatıda tartışılabilir: toplumsal ve kurumsal Eğitim ve Öğretim.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir