Organik Bileşikler
1) Organik bileşikler yanıcıdır.
2) Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür.
3) Organik bileşikler suda çözünmez.
4) kovelent  bağlıdır.
5) tepkimeler çok yavaş gerçekleşir.
6) bileşiklerin kendine has bir kokusu vardır.
7)  bileşiklerin sayısı çok fazladır.
8) bileşikler ısıya karşı dayanıksızdırlar.
9) bileşiklerin tepkimeleri karmaşıktır.

10)  bileşikelrin tepkimeleri düşük verimlidir.

İnorganik Bileşikler
1) İnorganikler yanıcı değildir.
2) İnorganiklerin erime ve  kaynama noktaları  yüksektir
3) İnorganik bileşikler suda çözünür.
4) İnorganik bileşikler genellikle iyoniktir.
5) İnorganik tepkimeler genellikle hızlı gerçekleşir.
6) İnorganik bileşikler kokusuzdur.
7) İnorganik bileşikler ise daha azdır.
8) İnorganik bileşikler ısıya dayanıklıdır.
9) İnorganik bileşiklerin tepkimeleri daha basittir.
10) İnorganik bileşiklerin tepkimeleri yüksek verimlidir.

 

İnorganik, organik olmayan anlamına gelir. Biyolojide su, mineral, asit, baz, tuzlar gibi canlıların yapısında bulunan ancak canlı olmayan veya bir canlı tarafından üretilmemiş bileşiklerdir. Doğadan hazır olarak alınır, inorganik maddelerin üretimi mümkün değildir.

İnorganik bileşikler, sıklıkla karbon taşımayan moleküller. Bunlara örnek olarak da, anyonlar veya katyonlar olarak sınıflandırılan çeşitli iyonik bileşikler ile kovalent bileşikleri verebiliriz.

Fotosentez yapabilen canlılar (algler, bitkiler ve siyanobakteri) inorganik maddeleri sentezleyerek organik maddeler oluştururlar.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir