Difüzyon ve Osmoz arasındaki fark nedir

Her ikisi de hücrede madde alış verişidir. Difüzyon;bir maddenin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru hareket etmesine denir. Osmoz ise suyun difüzyonudur.Suyun çok olduğu yerden az olduğu yere geçmesidir. Hücredeki porlardan geçebilecek büyüklükteki maddeler difüzyona uğrar.Porlardan büyük maddeler difüzyon yapamaz. Difüzyon esnasında enerji harcanmaz,enzim kullanılmaz. Difüzyonda canlı ve cansız ortamda görülebilir.Ama bu durum […]

Devamı

isofixli ve kemerli bebek oto koltuğu arasındaki fark nedir

isofixli ve Kemerli bebek oto koltuğu arasındaki başlıca farklar; isofix oto koltuğunun güvenliğini daha da artıran bir sistemdir. İsofix koltuk direkt arabaya monte edilir ve  emniyet kemeri ile koltuğu bağlamaya gerek kalmaz. Kemerli koltuklar ise araçta sabitlenmeyip, emniyet kemeri ile bağlanır. Kemerli koltukları araca bağlarken emniyet kemeri yanlış bağlanabiliyor ve çocuğun güvenliği riske giriyor. İsofixte böyle bir risk […]

Devamı

Kahverengi ve Beyaz yumurta arasındaki fark nedir

Kahverengi ve Beyaz yumurta arasındaki başlıca farklar; Protein,mineral ve vitamin açısından çok zengin olan yumurtalar, özellikle çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi açısından çok önemlidir. Yumurtaların kabuklarının renklerini, tavuğun kökenine, yaşadığı yerlere bağlayanlar da var. Bu görüşe göre Asya kökenli tavukların yumurtaları kahverengi, Akdeniz kıyıları kökenlilerin ise beyaz olur. Kahverengi yumurtalarla beyaz yumurtalar arasında besin dengesi bakımından […]

Devamı

Şii ve Sünni arasındaki fark nedir

Şii ve Sünni arasındaki başlıca farklar; Sünni kelimesi, peygamberimizin yapmış olduğu davranışları izleyen, takip eden ve hayatına uygulayan anlamına gelen “Ehli Sünnet” kelimesinden gelir. “Şiilik” veya “Şia” mezhebi mensuplarına “Şii” denir. “Şia” terimi “takipçiler” anlamında arapça bir kelimedir. Tarihteki kullanım “Şiat-ı Ali” yani “Ali’nin takipçileri” anlamına gelen kısaltılmış şeklidir. “Sünni” aynı zamanda kelime olarak ayrıca […]

Devamı

Psikolog ve Psikiyatrist arasındaki fark nedir

Psikolog ve Psikiyatrist arasındaki  başlıca farklar; Psikolog ile psikiyatrist arasındaki ilk fark eğitimleridir. Psikiyatrisler, üniversitelerin tıp fakültelerinden  tıp doktoru olarak mezun olurlar ve tıpta uzmanlık sınavını kazandıktan sonra üniversite hastanesi ya da Sağlık Bakanlığı  eğitim araştırma hastanelerinin psikiyatri kliniklerinde, psikiyatri  uzmanlık eğitimini tamamlayıp, uzmanlık tezini hazırladıktan sonra girdikleri uzmanlık sınavında başarılı oldukları takdirde psikiyatri uzmanı  […]

Devamı

Şaka ve Yalan arasındaki fark nedir

Şaka ve Yalan arasındaki başlıca farklar; Yalan doğru olmayan bir davranışları, sözleri doğru gibi aktarmak ve ona inanmaktır Şaka ise durumu değiştirmeden karşıdakinde hayret ve şaşkınlık oluşturacak akılcı sözlerdir. Yalan herkesçe ayıplanan bir davranıştır. Başkalarını bilerek aldatmak amacıyla söylenen yalanlar, gerçek yalanlardır. Bazen çocuklarda görülen hikayeler uydurma yalan söylemek değildir ve bunu engelleyici hiçbir girişimde bulunulmamalıdır. […]

Devamı

Mimar ve iç mimar arasındaki fark nedir

Mimar ve iç mimar arasındaki başlıca farklar; Mimar bir yapının dış kabuğunu tasarlayarak sıra dışı farklı dış tasarımı ve yapının genel konseptini belirleyen kişiye denir. İç mimar mimarlar tarafından hazırlanmış ve mühendisler tarafından sağlam bir şekilde ayağa dikilmiş bir yapı içerisindeki bölünmüş ya da bölünmemiş mekanların iç kısımlarını ihtiyaç doğrultusunda tasarlayıp kullanıcının tarzını yansıtarak yaşarken […]

Devamı

ilim ve bilim arasındaki fark nedir

Bilim ve İlim arasındaki başlıca farklar; İlim, kainatta olup biten olayları tasvir ve izah yoluyla kavrama çabasıdır.İnsanın merakını celbeden olaylara dair sorulan sorularla doğup gelişen ve bilimi de içine alan geniş bir disiplindir. Bilimin konusu gözlenebilir olguların sebeplerini deneysel bir yöntemle araştırmaktır.İlim ise bu olgular ile fizik ötesi aleme dair bilgileri bir çatı altında birleştirir. İlim […]

Devamı

Nişan ve Söz arasındaki fark nedir

Nişan ve Söz arasındaki başlıca farklar; Güzel bir birlikteliğin evlilikle devam etmesi kararı alındığında, ilişkinin ‘adını koymak’ için, aileler arasında ‘kız isteme’ merasimi düzenlenir. Öncelikle, erkek tarafı, kız tarafına, kız istemeye gelmek istediklerini haber verir. Kız tarafı da müsait oldukları günü bildirdikten sonra söz merasimi tarihi kesinleşmiş olur Söz, evliliğin resmi olmayan bir ilanıdır. Sözden itibaren […]

Devamı

Kurban ve Adak Kurban arasındaki fark nedir

Kurban ve Adak Kurban arasındaki başlıca farklar; Kurban, kelime anlamı ile yakınlaşma demektir. Kurban kesmek; Allah’a yakınlaşma gayesiyle, O’nun verdiği hayvanlardan, kurban edilmesi mümkün olan birini, yine O’nun rızası için kesmek demektir. Adak ise bir işin veya bir şartın yerine gelmesiyle Allah rızası için kesilen hayvandır Kurban kesmeyi adayan bir Müslümanın adak kurbanı kesmesi İslam dinide vaciptir. […]

Devamı