Şaka ve Yalan arasındaki başlıca farklar;

  • Yalan doğru olmayan bir davranışları, sözleri doğru gibi aktarmak ve ona inanmaktır
  • Şaka ise durumu değiştirmeden karşıdakinde hayret ve şaşkınlık oluşturacak akılcı sözlerdir.
  • Yalan herkesçe ayıplanan bir davranıştır.
  • Başkalarını bilerek aldatmak amacıyla söylenen yalanlar, gerçek yalanlardır.
  • Bazen çocuklarda görülen hikayeler uydurma yalan söylemek değildir ve bunu engelleyici hiçbir girişimde bulunulmamalıdır.
  • Şaka duruma göre yapılan kişiyi ve bazen çevredekileri güldürme ve eğlendirme amacıyla hoş vakit geçirmek içinde yapılır.
  • halk arasında şakaya “latife” de denir.

Detaylı açıklama;


Yalanın önüne geçilmesi gereken durumlarda yetişkinler çocuğa iyi birer örnek olmalı ve davranışlarında, çocuklarında görmek istedikleri hatalara yer vermemelidirler. Eğer anne-baba başkalarına yalan söyleyecek olursa, çocuğun dürüstlüğün önemini anlaması çok güç olacaktır. Çocuklar hangi yaşta olursa olsun yaşına uygun bir dille doğruyu söylemek gerekir.Aşırı tepki göstermemek gerekir. Yumuşak ve hoşgörülü olmalı ve cezadan kaçınmalıdır. Aşırı tepki göstermek, çocuğun sizin öfkenizden korunmak için, yalan söylemeye devam etmesine yol açar.Çocuklardan başaramayacakları şeyler beklememelidir.Fazla baskıdan kaçınmalı ve koyduğumuz kurallarla çocuğun yaşamını fazla sınırlamamalıyız.Çocuğu yetişkinler araç olarak kullanmamalıdır. Ör; anne yada babanın çocuğa yalan söyletmesi. Annenin “bu yaptığımızı baban duymasın” demesi.Ana-baba-çocuk iletişiminin olumlu olması gerekir. Çocuk istek, sıkıntı, kaygı ve endişelerini bizimle konuşabilmelidir. Çocuğu dinlemek ve çözüm yollarını kendisinin bulmasına yardımcı olmak gerekir.Yalan söylediği için çocuğu suçlamamak gerekir.”Yalancı” etiketi yapıştırılmış olan bir çocuk, bu etiketin gereklerini yerine getirecektir, çünkü yaptığı işin kendini yansıttığına inanır. Bu davranışı onaylamasak bile, Çocuğumuzun kişiliğini bu davranıştan ayrı tutmak gerekir. Salt kendisi olduğu için onu sevdiğinizi çocuğunuzun anlamasına yardımcı olun.Doğrudan emin olmak için kontrol edin. Çocuğa “ödevin bittimi” diye sormak yerine “ödevini görmek istiyorum” deyin. Bu davranış hem kontrol edileceği için ödevini düzgün yapmasını sağlar hem de sonucundan çekindiği için yalan söylemez.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir