• 2 Yorum • Kurban ve Adak Kurban arasındaki başlıca farklar;

  • Kurban, kelime anlamı ile yakınlaşma demektir.
  • Kurban kesmek; Allah’a yakınlaşma gayesiyle, O’nun verdiği hayvanlardan, kurban edilmesi mümkün olan birini, yine O’nun rızası için kesmek demektir.
  • Adak ise bir işin veya bir şartın yerine gelmesiyle Allah rızası için kesilen hayvandır
  • Kurban kesmeyi adayan bir Müslümanın adak kurbanı kesmesi İslam dinide vaciptir.
  • Eğer kişi adağını bir şeyin veya bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa, bu şart gerçekleşince kurban kesmesi gerekmektedir.Adak kurbanını Kurban bayramında kesilen kurbandan ayıran özellikte budur.
  • Kurban bayramında kesilen kurban bir dini vazifedir.Adak ise bir işin veya bir şartın yerine gelmesiyle Allah rızası için kesilen hayvandır.
  • Adak kurbanının etinden adak sahibi ve neslinden geldiği ailesi,ana, baba, dede ve nineleri kendi neslinden gelen çocukları ve torunları yiyemeyeceği gibi, zengin kişilere de yediremez.

  Detaylı açıklama;


  Hac Suresi’nde Allah (cc): “Kurbanlarınızın etleri ya da kanları Allah’a ulaşmaz; ama sizin takvanız Allah’a ulaşır.” (22/37) buyuruyor. Buna göre, kurban kesmenin asıl amacının Allah’ın emrini yerine getirmek, böylece takvalı olduğunu göstermek olduğu anlaşılır. Bunun anlamı, Allah isterse en değerli malımızı dahi O’nun yoluna feda edebiliriz, demektir. Tıpkı Hz. İbrahim’in İsmail’i kurban etmeye karar vermesi gibi, gerekirse bizim de canımızı dahi kurban edebileceğimizi göstermektir. Bir bakıma da kurban malperestlik duygusunu kırmak, Allah’ın rızası karşısında her şeyimizden geçebileceğimizi göstermek anlamına gelir.

  Kurban ibadetinin asıl amacı Allah’ın rızasını kazanmak ve O’na yakınlaşmayı arzu etmektir. Kurban kesen, bu ibadetiyle Allah’a yaklaşmış ve O’nun hoşnutluğunu kazanmış olur. Kurban, aynı zamanda bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneğidir. Kesilen kurbanlardan maddi olarak daha çok yoksullar yararlanır. Görüldüğü gibi bu ibadetin ruhunda Hakka yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban; -fıkhi hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri dini hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Kurban, bir Müslüman’ın bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun sembolik bir ifadesidir.

  Adakla İlgili Bir Hadis

  Bir adam, Resulullah (sav);a: “Ben şu şu yerde bir kurban kesmeye nezrettim!” dedi. Zikrettiği yer cahiliye insanlarının kurban kestikleri bir yerdi. Aleyhissalatu vesselam:“Orada, kendisine ibadet edilen cahiliye putlarından biri var mı?” diye sordu. Adam:“Hayır!” deyince: “Pekiyi orada, onların bayramlarından bir bayram kutlanıyor mu?” diye sordu. Adam yine “hayır!” deyince; “Öyleyse nezrini yerine getir!” emrettiler.

   


  Konuyla ilgili yorumlar

  1. Emre

   İyi günler ben çocuğum olursa kız erkek frktmz kurban keseceğim dedm ve çocuğum oldu smdi kurban kelimesini kullandığım için kurban byrmindmi kesmem grekio yoksa ben bunu a da mis olupta a da k yerine syilip istedgm zmnmi kesebilirm

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir