Panel ve Forum Arasındaki Başlıca farklar;

  • Forumun bir edebi tür olarak ortaya çıkışı panele göre daha eskilere dayanmaktadır. Çünkü forum köken olarak eski Yunan medeniyetine kadar gider.
  • Panel ve forum arasındaki en büyük farklılıklardan birisi de forumlarda dinleyiciler aktif olarak konuşmaya katılabilir başkandan izin alarak ama panellerde kesinlikle dinleyiciler soru sorma dışında konuşmanın içinde yer almazlar.
  • Forumlar daha ziyade toplu tartışma havası içinde geçerken panellerde bu durum bu kadar belirgin değildir.
  • Bir başkan olarak  toplu tartışma olduğu için forumu yönetmek daha zordur. Panelde ise bu durum daha kolaydır.
  • Forumdaki konuşmacı sayısı panele göre daha fazla olabilmektedir.Çünkü panellerde konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişirken forumlarda daha çok olabilmektedir.
  • Panelde katılanlar  söz almazken forumlarda  başkandan söz almak esastır.
  • Forumdaki herkes potansiyel bir konuşmacıdır, görüş belirtebilir, yorum yapabilir.
  • Panelde ise izleyiciler sadece konuşmacılara soru yöneltebilir, konuyla ilgili konuşma yapmaz
Forum

Toplumu ilgilendiren bir konu hakkında farklı fikirlere sahip dinleyici gruplarının oluşturduğu tartışma ortamına forum denir. Bir başkan tarafından yönetilir. Panelle benzerlik gösterir. Tek fark forumda seyirciler de görüş bildirebilmektedir.

Başkan önce konuyu açıklayarak dinleyici grupları içinde söz almak isteyenlere söz verir. Sırayla karşılıklı grupların temsilcilerinin konuşmasının ardından ortaya çıkan sonucu özetler. Başkanın burada gruplar arasında uzlaştırıcı olması gerekir. Tartışmanın konunun dışına çıkmasını da önlemesi gerekir.

Forumda belli bir sonuca ulaşılmaz sadece konunun farklı yönleri ortaya çıkarılır. Sorulan sorular anlaşılır ve kısa olmalı, münakaşadan uzak durulmalı, tartışma kavgaya dönüşmeden saygı kuralları çerçevesinde sonlanmalıdır.

Panel

Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. Arada sadece üslup farkı vardır.

Panelde amaç, bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşlerle farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.

Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma, forum şekline dönüşür.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir