Psikolog ve Psikiyatrist arasındaki  başlıca farklar;

  • Psikolog ile psikiyatrist arasındaki ilk fark eğitimleridir.
  • Psikiyatrisler, üniversitelerin tıp fakültelerinden  tıp doktoru olarak mezun olurlar ve tıpta uzmanlık sınavını kazandıktan sonra üniversite hastanesi ya da Sağlık Bakanlığı  eğitim araştırma hastanelerinin psikiyatri kliniklerinde, psikiyatri  uzmanlık eğitimini tamamlayıp, uzmanlık tezini hazırladıktan sonra girdikleri uzmanlık sınavında başarılı oldukları takdirde psikiyatri uzmanı  (psikiyatrist) ünvanını alırlar.
  • Psikologlar, üniversitelerin  fen-edebiyat ya da sosyal bilimler fakültelerinin  psikoloji bölümlerinden mezun olurlar ve psikolog ünvanını alırlar.
  • Psikiyatrist ile psikoloğa arasındaki bir diğer fark ise ilaç yazma yetkisidir.
  • Psikiyatristler  hekim  olduklarından ilaç verme, reçete yazma ve diğer  biyolojik tedavileri de  uygulama  yetkisine de sahiptir.  • Psikoloğa ise tıp doktorluğu (hekimlik) eğitimine sahip olmadığından   ilaç tedavisi düzenleyemez, reçete yazamaz ve psikiyatristler tarafından düzenlemiş ilaç tedavilerine müdahale edemezler.
  • Psikiyatrist ile psikoloğa arasındaki farklılıklara yanında  benzerlikler de bulunmaktadır. Psikiyatrist  ve psikologun her ikisi de zihinsel ya da duygusal sorunları olan insanlarla çalışırlar ve ruh sağlığı ve hastalıkları alanındaki ekip çalışmasının birbirlerini tamamlayıcı elemanlarıdır.

Detaylı açıklama;

Hem psikoloğa hem de psikiyatristler resmi eğitimlerinin dışında mesleki alanda kendilerini geliştirmek için farklı psikoterapi  eğitimlere devam ederler ve psikoterapi uygulama yeterliliğine sahip olurlar.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir