Vizyon ve Misyon arasındaki başlıca farklar;

  • Misyon, şirketlerin ve kuruluşların neden var olduğunu ve amaçlarının ne olduğunu gösteren paragraf veya cümlelerdir.
  • Vizyon, şirketlerin veya kuruluşların ilerki zaman diliminde nerede ve hangi seviyede olmak istediklerini belirten yazılardır.
  • Misyon değişim ve gelişime bağlı olarak sıklıkla değişiklik gösterebilir.
  • Vizyon ise uzun vadede daha nadir değişir.
  • Vizyon, olmak istediğimiz noktayı belirtirken, misyon bugün neleri, nasıl yaptığımızı anlatır.
  • Bugün ne yaptığınızı/olduğunuzu anlatan misyonunuz, yarın olmak istediğiniz konumu anlatan vizyonunuzdur.
  • Misyon, bugüne odaklı, nispeten somut, kritik süreçleri tanımlayan ve zaman-mekana bağımlı olmalı.
  • Vizyon, geleceğe odalı, zamandan ve mekandan bağımsız, nispeten soyut ve karar kriterlerini belirleyen.
Örnekler:

Misyonumuz:

İletişim çağında herkesin en iyi telefona sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Xphone aile, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımıla birlikte sizler için çalışıyoruz.

Vizyonumuz:

Amacımız, yenilikçi, somurlu ve ilkeli tavrımızla dünya çapında bir marka olmak.

Detaylı Açıklamalar;

Misyon:
İşletmenin veya kuruluşun var oluş nedenini açıklayan tanıma misyon denir. Misyon, neden varız? ne iş yaparız? konumumuz nedir? gibi sorulara cevap verir. Sürekli bir amaç ifadesidir. Bir organizasyonun (firma , kuruluş vb.) ne yaptığını, ne için yaptığını, kim için yaptığını ve nasıl yaptığını tanımlar. Kurum ya da kuruluşun amacını veya var oluş nedenini açıklayan ifadedir.

Vizyon:
İşletmenin veya kuruluşun gelecekte hangi konumda olmak istediğini açıklayan tanımdır. Vizyon, nereye varmak istiyoruz? hedefimiz nedir? gelecekte hangi konumda olacağız? gibi sorulara cevap verir.Hedeftir. Orginizasyonların (firma , kuruluş vb.) uzun dönemde ulaşmayı umduklari stratejik hedeflerin en genel adıdır.

 

Örnek olması ve daha iyi anlamanız açısından Türkiyede ki en eski kurumlardan birisi olan Ziraat Bankasının resmi web sitesinden yayınladığı Misyon ve Vizyon bildirgesini inceleyelim.

Misyonumuz : Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan, yaygın şube ağı ve alternatif dağıtım kanalları ile geniş ürün ve hizmet yelpazesini toplumun her kesimine en hızlı ve en etkin şekilde ulaştıran, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak dünya standartlarında sürdürülebilir karlılık ve verimlilikle faaliyet gösteren, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutan bir banka olmaktır.  

Vizyonumuz : Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunan, herkesin ve her kesimin bankası olan, müşteri ve insan kaynağını en değerli aktifi olarak kabul eden, köklü geçmişine yakışır şekilde sürekli olarak fark ve değer yaratan, rakiplerinin örnek aldığı, her aşamada bir bankadan daha fazlasını vaat eden, evrensel, saygın ve piyasa değeri yüksek, lider banka olmaktır.

 

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir