Mülteci ve Sığınmacı arasındaki fark nedir

Mülteci ve Sığınmacı arasındaki başlıca farklar; Mülteci uluslararası tabirle; ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu” için vatandaşı olduğu ülkeye geri dönemeyen ve dönmek istemeyen kişilere denir. Mülteci dünya çapınca kabul görmüş bir statüdür. Mülteciler sığınma başvurusu sığındığı ülke tarafından kabul olmuş kişilerdir. Sığınmacı ise henüz […]

Devamı

Atom ve Hidrojen bombası arasındaki fark nedir

Atom ve Hidrojen bombası arasındaki başlıca farklar; İkisi de nükleer silahtır. Atom bombası bir çekirdek bölünmesidir, Hidrojen bombası bir çekirdek birleşmesidir. Bu bölünmeye atom bombası için fizyon, hidrojen bombası için füzyon denir. Fizyonda ortaya atomaltı parçacıkları ve enerji ortaya çıkarır. Atom bombasında Hidrojen bombasına göre daha az enerji açığa çıkar. Hidrojen bombası atom bombasından daha kuvvetlidir. Hidrojen […]

Devamı

Altın ve Gümüş arasındaki fark nedir

Altın ve Gümüş arasındaki başlıca farklar; Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Gümüş, elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag (Ag sembolü Latince argentum kelimesinden gelir) olan, beyaz, parlak, değerli bir metalik element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay […]

Devamı

İrlanda ve Kuzey İrlanda arasındaki fark nedir

İrlanda ve Kuzey İrlanda Arasındaki Başlıca Farkalar; İrlanda ya da resmî adıyla İrlanda Cumhuriyeti , kuzeybatı Avrupa’da bulunan ülke. Kuzey İrlanda . İrlanda Adası’nda İrlanda Cumhuriyeti’nın kuzeyinde yer alan Birleşik Krallık’a bağlı ülke. İrlanda Ülkesi , parlamenter demokrasi ve anayasal cumhuriyet ile yönetilmektedir. Kuzey İrlanda halkının %99,15’ini beyazlar oluşturmaktadır .Ülkedeki en büyük azınlık grubu nüfusun %0,25’ini oluşturan Çinlilerdir. İrlanda Nüfusun % 95’i Katolik, % 5’i […]

Devamı

Japonya ve Çin arasındaki fark nedir

Japonya ve Çin arasındaki başlıca farklar; İki ülke de Asya kıtasında dır, Çin’in başkenti Pekin dir. Japonya’nın ise Tokyo dur, Japonya 660 yılında kurulmuştur, Çin Hak Cumhuriyeti ise 1949 yılında kurulmuştur, Çin in nüfusu 2milyar tahmin edilmektedir, Japonya ise 150milyon tahmin edilmektedir, Japonya’da GSMH 38bin dolar, Çin de  ise 7bin dolardır, Japonya refah ve yaşam kalitesi bakımından Çin […]

Devamı

Astroloji ve Astronomi farkı nedir

Başlıca Farklar; Astronomi bir bilim dalıdır, Astroloji  ise bir bilim dalı değildir, Astronomi gök cisimlerini izleyerek onlar hakkında bilgi toplayıp araştırma yapar. Güneş sistemi, evren, dünya, yıldızlar, gezegenlere ilişkin çeşitli incelemeler yapabilir, Astronomi biliminde elde edilen veriler bilimsel veriler olup kanıta dayalıdır, Astroloji ise elde edilen veriler genellikle yoruma dayalı ve kişiden kişiye göre değişebilir Astroloji ve Astronomi […]

Devamı

Köken, Uyruk ve Vatandaşlık farkı nedir

Başlıca Farklar; Vatandaşlık, bir ülke olan politik kurumların bir parçası olmak demektir, Uyruk ve Köken gelende aynı kavramlardır, Uyruk ve Köken kişinin genetik olarak atalarıyla olan bağa denir, Kişilerin Kökeni ve Vatandaşlığı farklı olabilir, Vatandaşlık doğuştan veya sonradan kazanılan bir hak olabilir, Uyruk ve Köken hiçbir zamana değişmez, Kişi doğduğu topraklarda vatandaşlık alabilir fakat kökeni […]

Devamı

Kuzey Kore ve Güney Kore farkı nedir

Başlıca Farklar; Kuzey Kore komünist rejim ile yönetiliyor, Güney Kore de ise Cumhuriyet olsa da asıl adı kapitalizmdir, Güney Kore nin arkasında onu destekleyen ülke ABD dir, Kuzey Kore nin arkasında ise Çin ve Rusya vardır, Kuzey Kore de halk fakirdir, Güney Kore de ise halk daha zengin olup ekonomi çok iyi durumdadır, Kore’de halk ülke dışına […]

Devamı

imparator ve kral farkı nedir

Başlıca Farklar; İmparator, bir imparatorluğun erkek hükümdarına denir, Kral, belirli bir ulus yad da bölge üzerinde egemen olan hükümdara denir, İmparator, rütbe ve mevki olarak Kral’dan üstündür, İmparatorun eşine veya imparatorluğun kadın hükümdarına imparatoriçe denir. Krallık genellikle ebeveynlerden çocuklara geçer, Krallıklar genellikle monarşi şeklindedir, Krallar genellikle tanrı ile tebaa arasında bir aracı olarak görülürler, İmparator, bilfiil […]

Devamı

FBI ve CIA farkı nedir

Başlıca Farklar; FBI, Federal soruşturma bürosu dur, CIA Merkezi İstihbarat Teşkilatı dır, FBI, ABD nin iç istihbarat ve güvenlik gücü ve Federal kolluk kuvvetidir, CIA ise ABD dışı ülkelerle ilgili istihbarat bilgilerini toplayan kurumdur, CIA Merkezi Virginia eyaletindeki Langley’de dir. Direktörlüğünü John Brennan yürütmektedir, FBI Adalet Bakanlığı yetki alanı altında çalışır, FBI (Federal soruşturma bürosu), federal suçlulara […]

Devamı