İrlanda ve Kuzey İrlanda Arasındaki Başlıca Farkalar;

  • İrlanda ya da resmî adıyla İrlanda Cumhuriyeti , kuzeybatı Avrupa’da bulunan ülke.
  • Kuzey İrlanda . İrlanda Adası’nda İrlanda Cumhuriyeti’nın kuzeyinde yer alan Birleşik Krallık’a bağlı ülke.
  • İrlanda Ülkesi , parlamenter demokrasi ve anayasal cumhuriyet ile yönetilmektedir.
  • Kuzey İrlanda halkının %99,15’ini beyazlar oluşturmaktadır .Ülkedeki en büyük azınlık grubu nüfusun %0,25’ini oluşturan Çinlilerdir.
  • İrlanda Nüfusun % 95’i Katolik, % 5’i Protestandır. Kuzey İrlanda nüfusunun yaklaşık yarısını Protestan olan Birlik yanlıları oluşturmaktadır.
  • Kuzey İrlanda’da üç dil konuşulmaktadır. İngilizce, İrlandaca ve Ulster Scots dili.İrlanda Gaelcesi ve İngilizce olmak üzere iki resmî dili vardır.
  • Kuzey İrlanda ülke ekonomisi geleneksel olarak endüstriyel sanayine bağımlıdır. Özellikle gemi inşası ve tekstil önemli bir yer tutar.
  • İrlanda ekonomisi tarıma ve endüstriye aynı derecede bağlıdır.Hayvancılık gelişmiştir,ticaret besin ürünleri ihrâcâtın yarısından fazlasını meydana getirir.
  • İrlanda ılıman bir deniz iklimine sahiptir.Kuzey İrlanda’nın tamamında ılıman deniz iklimi etkisini gösterir.
İrlanda

Büyük Britanya Adası’nın batısındaki İrlanda Adası’nın yaklaşık altıda beşini kaplamaktadır. Kuzey doğusunda, Birleşik Krallık’a bağlı olan Kuzey irlanda ile komşu olan irlandanın batısı Atlas Okyanusu, doğusu İrlanda Denizi, güneydoğusu St George Kanalı, güneyi ise Kelt Denizi ile çevrilidir. Ülke,parlamenter demokrasi ve anayasal cumhuriyet ile yönetilmektedir.

6 Aralık 1921’de İngiliz-İrlanda Antlaşması gereğince, Serbest İrlanda Devleti adıyla İngiliz Milletler Topluluğu’na bağlı birdominyon olarak kuruldu. Antlaşmanın yürürlük tarihinden 1 yıl sonra (6 Aralık 1922) tam bağımsızlığa kavuşmuştur.

Ülke, 1 Ocak 1973’ten beri Avrupa Birliği üyesidir.

Kuzey İrlanda

Kuzeyİrlanda olarak bilinen bölge farklı bir tarihe sahiptir. irlanda Krallığı’na (1541—1800) bağlı olan adanın tümü Londra merkezli, irlanda ve Büyük Britanya Krallıklarını birleştiren Birlik Kanunu (1800) çerçevesinde 1801 yılında Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı adıyla birleşik bir Krallık halini almıştır. 20. yüzyılın başlarında birlik yanlısı Sir Edward Carson liderliğindeki Birlikçilerİrlanda’da halkın yerinden yönetimine karşı çıkmıştır. Birlikçiler İrlanda adasının tamamında azınlık olmalarına rağmen Ulster denilen Kuzey irlanda tarafında büyük bir nüfusa sahiptiler. Şu anda Kuzey irlanda nüfusunun yaklaşık yarısını Protestan olan Birlik yanlıları oluşturmaktadır.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir