Nazi ve Neo-Nazi farkı nedir

Nazi : Nasyonal sosyalizm, etnik milliyetçilik ile sosyalizmi birleştiren, ırkçı, anti-kapitalist, antisemitik ve anti-Marksist bir dünya görüşüdür. İtalya’da Benito Mussolini önderliğinde kurulan faşizm akımından etkilenerek ortaya çıkmıştır. Neo-Nazi : Neo-Nazizm, II. Dünya Savaşı’ndan sonra nasyonal sosyalizmi yeniden canlandırmak ve bu amaçla nasyonal sosyalist yönetimleri demokratik veya silahlı yollarla başa geçirmeyi hedefleyen, veyahut nasyonal sosyalizmi savunan tüm siyasî hareket […]

Devamı

Etnik köken ve Irk farkı nedir

Başlıca Farklar 1. Etnik köken dünyanın değişik bölgeleri boyunca öğrenilen bir kültürel davranıştır. 2. Irk için öğrenilenler ve davranışlar önemli değildir. Irk doğumda miras alınır. 3. İnsanlar Etnik kökenini değiştirip, farklı seçimler yapabilir  ve bazı inançları benimseyebilir. 4. Irk değiştirilemez. Detaylı Açıklama; Farklı bir tarihî kolektif şuurdan kaynaklanan kimliğin oluşturduğu bir tür sosyal guruptur. Etnik guruplar kendi kültür, […]

Devamı