Tuğla ve Kiremit arasındaki başlıca farklar;

  • Tuğla, harç ile biribirine tutturularak duvar inşasında kullanılan, pişmiş veya kurutulmuş kil bazlı topraktan elde edilen yapı malzemesi.
  • Kiremit, pişmiş topraktan yapılmış çatı kaplaması. Tuğla çoğunlukla dikdörtgenler prizması şeklindedir.
  • Tuğlave kiremit kullanımı insanoğlunun oluşumu kadar eskiye dayanmaktadır.
  • Kiremit antik çağlardan beri, mimari yapılarda çatı kaplama elemanı olarak kullanılan pişmiş toprak levha. Kiremitlerin hammaddesi kildir.
  • Pişmiş tuğlanın endüstriyel anlamda ilk üretimi ise MÖ 4. yy’a Babil Kulesi yapımına denk düşmektedir.
  • Verimsiz topraklardan kanunlar çerçevesinde alınan kil, tuğla ve kiremit yapımıyla ekonomiye kazandırılır.
  • Tuğlave kiremitlerin üretim ve kullanım sırasındaki artıkları doğal ve pişmiş malzeme olması nedeniyle hiçbir yan etki yaratmaz.
  • Kiremiti ilk üretip kullananların Korintler olduğu kabul edilir.
  • Tuğlave kiremit tesislerinde teknolojinin adlandırılması; kurutma sistemine , üretim yöntemine , otomasyona , hammadde işleme ve şekillendirmeye, pişirme sistemine  göre yapılmaktadır.
Tuğla

Türkiye’de teknolojinin adlandırılması daha çok pişirme sistemine göre yapılmaktadır. Bu açıdan baktığımızda Türkiye’de kullanılan en yaygın sistem Hoffman sistemidir. Tünel fırın sistemi ile çalışan fabrika sayısı ise sınırlıdır.

Zaman içinde bu sistemler kendi içlerinde geçişler yaşamış, karma birtakım teknolojiler ortaya çıkmıştır. Hoffman pişirme teknolojisi yanında suni kurutma yapılmış, tünel fırın teknolojisi doğal kurutma ile beslenmiş, tünel pişirme sistemi hoffman ile karma yapılarak kemertünel fırın sistemi geliştirilmiştir.

Kiremit

Üretimdeki artıklar mikronize edilerek tekrar üretimde kullanılır.

Tuğlada ve kiremitler en önemli özelliklerinden biri yüksek ısı depolamasıyla bina içi regülasyonu sağlamasıdır. Kilin yapısı sayesinde üzerine aldığı ısıyı uzun süre muhafaza ederek sağlığa uygun olarak ısı geçişi sağmaktadır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir