Yüksek lisans ve doktora arasındaki farklar nedir

Yüksek lisans ve doktora, iki farklı eğitim düzeyidir. Yüksek lisans, bir üniversite ya da yüksekokul programında öğrencinin bir yüksek öğrenim programına devam etmesi için tamamlaması gereken bir düzeydir. Doktora ise, üniversite ya da yüksekokul programında öğrencinin en yüksek eğitim düzeyine ulaştığı bir programdır. Yüksek lisans ve doktora arasındaki farklar şunlardır:

Devamı

Master ve Doktora arasındaki fark nedir

Master ve Doktora arasındaki başlıca farklar; Master ise İngilizce bir kelime olup Türkçe’deki karşılığı Yüksek Lisans dır, Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) ispat etmesiyle tamamlanır. Yüksek lisans eğitimi, kişinin branşta uzmanlaşması ve bunu bilimsel bir makale-tez ile ispat etmesiyle tamamlanır. Doktora ise, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel […]

Devamı

Tez ile Makale farkı nedir

Makale: Bilimsel makale, özgun araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış rapordur. Bilimsel makale dediğimiz dergi yayınıdır. Araştırma makalesi : Tarama (derleme) makalesi: Tarama/değerlendirme makalesi šözgüŸn bir yayın değildir. Tarama/değerlendirme makalesinin temel amacı, daha šönce yayımlanmış makaleleri değerlendirmek ve bunları ayni bakış açısına getirmektir Tez ve Makale ile araştırma yapabileceğiniz linkler – Google Akademik Arama Yapın – […]

Devamı