Elektrik ve Elektronik arasındaki başlıca farklar;

  • Elektrik, maddenin, yüklerin varlığı ya da hareketleri sonucunda ortaya çıkan özelliğidir.
  • Elektronik, serbest elektronların etkisiyle ortaya çıkan olayları inceleyen alandır.
  • Elektrikte maddeni fiziksel özelliği incelenir. Elektronik ise maddenin elektriksel durumlarını kullanarak bilgi ya da güç iletimiyle ve sistemle ilgilenir.
  • İkisi de birbirini tamamlarlar.
  • Elektronik doğada bulunan 109 elementin atomlarının son yörüngelerinde bulunan eksi yüklü elektronların davranışlarından yararlanarak çeşitli donanımları ortaya çıkartma bilimine denir.
  • Elektronik serbest elektron davranışının denetimini konu edinen bilim dalıdır.
  • Elektrik deyince aklımıza; priz, sigorta, kablo, ampul, toprak hattı, faz ve nötr gelebilir. Kablolarla uğraşır. Enerji dağıtım ve taşıma şebekeleriyle uğraşır
  • Elektronik deyince diyot, kondansatör, transistör, direnç, devre ve chip gelebilir. Devrelerle uğraşır. Çiplerle uğraşır.
Detaylı Açıklamalar;

Temel olarak elektrik,  elektroniğe göre daha yüksek gerilim ve akımlarla ilgilenen mühendislik dalıdır. ve  daha çok fiziğin bir dalı olarak düşünülebilir. Çünkü alanında kullanılan cihazlar genel olarak mekaniksel sistemlerden oluşmaktadır.

Elektronik ise maddenin elektriksel özelliklerini kullanarak bilgi ya da güç iletimi ve bunu oluşturan sistemler ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır.

Elektriğin alt başlıkları statik, elektrik alan, elektrik potansiyeli, elektrik akımı gibi fiziksel kavramlar etrafında şekillenirken

Elektroniğin alt başlıkları ise analog, dijital, sinyal işleme, güç elektroniği, bilgisayar donanımı gibi uygulama alanlarına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Elektrik – Elektronik Teknolojileri Alanı

Genel olarak elektrik ve elektronik birbirinden farklı alanları inceliyor olsalar da  insanlar arasında bu fark önemsenmeyerek iki terim birlikte kullanmaktadır ve hatta okullarda (özellikle liselerde) birleştirilmiş bir şekilde dersleri verilmektedir. Fakat bilimsel olarak bakacak olursak elektroniği, elektrik dalının alt alanı olarak görebiliriz.
Elektronik, özellikle yarı iletken maddelerin keşfi ile çok fazla önem kazanmış ve günümüz şartlarında ise tam anlamıyla hayatımızın içine girmiş bulunmaktadır. Bilgisayarlardan kol saatine kadar girmiş bulunmaktadırlar.
Temel olarak elektronik,  iki farklı ana dalda incelenmektedir. Bu alanlar genel olarak sinyal üretimi ile alakalıdır. Üretilen sinyal dalgalarına bağlı olarak yapılan kontroller sonrasında elektronik devre ve aksamlar oluşmaktadır.

Elektronikte ilk büyük gelişme , diyot lamba adındaki devre elemanının icadı olmuştur. Diyot lamba hem diyotun hem de transistörün öncüsü olan bir devre elemanıydı. Daha sonra diyot lambaların içine bir metal ızgara yerleştirilerek akımın kumanda edilmesi ve değiştirilmesi sağlandı ve bu yeni lambalar triyot lamba adını aldılar. Triyot lambalar bir yükselteç veya bir transistör gibi anahtar görevi görebilmekteydiler. Bu lambalar önce radyolarda sonra televizyonlarda yükselteç olarak kullanılmıştır.

1940 ‘lı yıllarda lambalar bu kez bilgisayarlarda sayısal anahtar olarak kullanıldı. İlk bilgisayar 18000 lamba içeriyor ve bir odanın tamamını kaplıyordu. Lambaların ısıtılması gerektiğinden çevresine büyük bir ısı yayıyordu.

1947 yılı elektronik biliminde bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü 1947 ‘de John Bardeen tarafından transistör icat edildi. Transistör Walter Brattain ve William Shochley’in destekleriyle John Bardeen tarafından kullanıma sokulmuştur. 1950 ‘lerde lambalar örnek alınarak transistörler geliştirildi. Transistör küçüktü, kırılgan değildi ve çalışması için ısı gerekmiyordu bu nedenlerle de kısa zamanda lambaların yerini aldılar.

1958 yılına gelindiğinde ise bir diğer büyük icat olan ilk yonga ( silisyum üzerine kazılı küçük devreler, mikroişlemcilerin , mikrodenetleyicilerin, entegrelerin vb. içinde yer alır.) Amerikalı Bilim Adamı Jack Kilby tarafından yapıldı. Jack Kilby iki transistörü bir silisyum kristali üzerine yerleştirdi. Yongaların icadından ve silisyum yongalar üzerine mikroskopik oyuklar açma yöntemlerinin geliştirilmesinden sonra devreler ve devre elemanları çok küçültüldü.

Bu temel icatlar elektronik biliminin önünü tamamen açtı ve bugün elektronik bilimi icatlar konusunda her geçen gün başka gelişmelere olanak sağlıyor.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir