Hac ve Umre Arasındaki başlıca farklar;

 • Hacca gitmek islamın 5 şartından bir tanesidir, Umreyi gerekli kılan bir şart yoktur.
 • Hac kadına ve erkeğe farzdır. Umre sünnettir.
 • Hacca ve Umreye gidildiğinde Kâbe’ye gitmek mecburidir.
 • Hac yılda bir defa Kurban bayramında icra edilir.
 • Umre belirli herhangi bir zamanı yoktur. Yıl içerisinde kurban bayramı hariç her zaman yapılır.
 • Fiziksel yapılan aktivitelere bakıldığında Hac ve Umre arasında bazı görevler dışında fark yoktur.
 • Hacda şeytan taşlama varken, umrede yoktur.
 • Umrede kurban kesilmezken, Hac vazifesinde kesilir.
 • Umrede Arafat ve Müzdelife vazifeleri yoktur.
 • Hacda vakfe vardır, umrede ise vakfe yoktur
 • İkisi de İslam dininde önemli ibadetlerdir.
Detaylı açıklamalar;

HAC NİÇİN YAPILIR?

Her Müslüman’ın amacı Allah’ın rızasını kazanmaktır. Allah’ın rızasını kazanmanın yolu, peygamberleri aracılığıyla bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklardan kaçınmaktır. Allah’ın emirleri, insanları iyiliğe, güzelliğe, doğru olmaya yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaştırmaktır. Bu şekilde insanların güzel ahlak sahibi olarak mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır.

Allahın emirlerini yerine getirmekle onun sevgisini kazandığımız gibi, verdiği nimetlere de şükretmiş oluruz. Çünkü Allah sevgi, saygı ve ibadet etmeye layık tek varlıktır.

İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadeti, hem beden, hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Maddi durumu uygun olan Müslümanların ömürlerinde bir defa hac ibadetlerini yapmaları farz’dır.

Yüce Allah Kur’an da yoluna gücü yetenlerin Allah’ın evi ( Kâbe)ni ziyaret etmeleri, Allah’ın bir hakkıdır(ali İmran suresi ayet 97)buyurmuşlardır.

HAC KİMLERE FARZDIR

Gücü yerinde olan, yeterli zenginliği olan ve sağlıklı olan her Müslüman’ın hayatında bir kere bir kez hacca gitmesi gerekmektedir. Bir Müslüman’ın hacca gitmek için şu şartlara uygun olması gerekmektedir.

 • Hür ve akıllı olmak
 • Hacca gidip gelmeye yetecek vakit olmalı.
 • Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak.
 • Sağlıklı olmak.
 • Gerekli harcamaları yapacak kadar zengin olmak.
 • Yol güvenliği bulunmak.

Haccin farzi üçtûr:

 • Ihrama girmek
 • Ziyaret tavafi yapmak
 • rafatta vakfeye durmak

Umre; ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak, evi mamur etmek, bir yerde ikamet etmek, korumak, malı çok olmak ve Allah’a kulluk etmek anlamlarındaki “a-m-r” kökünden türeyen umre; belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir.

Hac ibadetinden farkı, bir zamanla sınırlı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bu bakımdan hacca, “hacc-ı ekber”, umreye de “hacc-ı asgar” denir.

Umrenin iki farzı vardır. İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart, tavaf rükündür. Vacipleri ise sa’y ile traş olup ihramdan çıkmaktır.

Umrenin Hükmü

Müslümanın ömründe bir defa umre yapması Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnet, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise farzdır.

Hanefi bilginlerden umrenin, vitir namazı, kurban ve fıtır sadakası gibi vacip olduğu görüşünde olanlar da vardır.

Umrenin hükmü konusundaki ihtilaf; “Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın…” (Bakara, 2/196.) anlamındaki ayete getirilen farklı yorumlar ile bu konuda farklı rivayetlerin bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Âyet-i kerime, farz olsun nafile olsun hac ve umre ibadetine başlanınca bu görevin yarım bırakılmayıp tamamlanması gerektiğini ifade ettiği gibi “Orucu akşama kadar tamamlayın” (Bakara, 2/187.) anlamındaki ayette olduğu gibi “hac görevini yerine getirin” (ekimü) anlamını da ifade eder.

İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbel, bu ayeti hac ve umre görevini yerine getirin şeklinde bir emir olarak anlamışlar, umrenin farz olduğu içtihadında bulunmuşlardır.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir