Alevi ve Sünni arasındaki fark nedir

Alevi ve Sünni arasındaki başlıca farklar; İkisi de İslam dini mezhebidir. İkisinin de peygamberi Hz. Muhammed tir. Hz. Ali aleviliğin piri olarak kabul görür. Sünniler ibadetlerini camiler yapar. Aleviler ise ibadetlerini cemevlerinde gerçekleştirir. Camilerde ibadet dili Arapçadır. Cemevlerinde ise Türk dilinde ibadet edilir. Sünniler saf namazı kılarlar. Aleviler halka namazı ( cem ayini ve semah […]

Devamı

Ayet ve Hadis arasındaki fark nedir

Ayet ve Hadis arasındaki başlıca farlar; İkiside islam dinine özgün kavramlardır. Aralarındaki en önemli fark, Ayet Allah’ın sözleridir, Sıhhı hadisler ise Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in sözleridir. Ayetler Kuran-ı kerimin içindeki sürelerde yer alan, başı ve sonu belli olan cümlelerdir. Kur’an’ın her bir ayeti mucizedir. Hadis Hz. Peygamber (s.a.s)’ın söz ve davranışları ile sünnetinin söz veya yazı […]

Devamı

Hac ve Umre arasındaki fark nedir

Hac ve Umre Arasındaki başlıca farklar; Hacca gitmek islamın 5 şartından bir tanesidir, Umreyi gerekli kılan bir şart yoktur. Hac kadına ve erkeğe farzdır. Umre sünnettir. Hacca ve Umreye gidildiğinde Kâbe’ye gitmek mecburidir. Hac yılda bir defa Kurban bayramında icra edilir. Umre belirli herhangi bir zamanı yoktur. Yıl içerisinde kurban bayramı hariç her zaman yapılır. […]

Devamı

Yoga ve Meditasyon arasındaki fark nedir

Yoga ve Meditasyon Arasındaki Başlıca Farklar; Yoga (Sanskrit, Hindistan kaynaklı fiziksel ve zihinsel disiplinleri tarif etmek için kullanılan bir kelimedir. Meditasyon yapmak sessiz, sakin olmak ve farkındalığı arttırmak için bilinçli olmayan sadece zihni izleme amacli bir çaba göstermektir. Hinduizm, Budizm veJainizm’de çeşitli meditatif uygulamalara da yoga adı verilmektedir. Meditasyon kişinin var olma duygusunu hisssetmesini sağlayan […]

Devamı

Katolik ve Ortodoks arasındaki fark nedir

Katolik ve Ortodoks arasındaki  başlıca farklar; Her iki mezhepteki kiliselerde öğretisel ve davranışsal farklılıklar mevcuttur. Arasındaki farklılıklar bölgelere göre değişebilir. 1054 yılında kesin ayrılma gerçekleştirmiştir. Katolik kelimesi Yunanca kökenlidir ve evrensel manasına gelir. Ortodoks, saf ve doğru inanç demektir. Ortodoks kiliseleri bugünün coğrafyasıyla, Slav ülkelerini ve daha doğuda kalan ülkelerini daha fazla kapsar. Doğuda kalan Katolik kiliselerde […]

Devamı

Cami ve Kilise arasındaki fark nedir

Cami ve Kilise; Camiler Müslümanların ibadet ettikleri mekanlardır. Kiliseler ise Hristiyanların ibadet ettikleri mekanlardır. Kilisede müzik yapılır, ancak Camide müzik yapılmaz. Camide namaz kılarken erkekler ayrı bölmede bayanlar ayrı bölmede namaz kılar, Kilisede ise kadın erkek beraber ibadet edebilirler. Camiye girerken ayakkabılar çıkarılır ve temizliğe önem verilir. Kiliselerde ise ayakkabılar çıkarılmaz. Kiliselerde insanların ibadet sırasında […]

Devamı

Şii ve Sünni arasındaki fark nedir

Şii ve Sünni arasındaki başlıca farklar; Sünni kelimesi, peygamberimizin yapmış olduğu davranışları izleyen, takip eden ve hayatına uygulayan anlamına gelen “Ehli Sünnet” kelimesinden gelir. “Şiilik” veya “Şia” mezhebi mensuplarına “Şii” denir. “Şia” terimi “takipçiler” anlamında arapça bir kelimedir. Tarihteki kullanım “Şiat-ı Ali” yani “Ali’nin takipçileri” anlamına gelen kısaltılmış şeklidir. “Sünni” aynı zamanda kelime olarak ayrıca […]

Devamı

ilim ve bilim arasındaki fark nedir

Bilim ve İlim arasındaki başlıca farklar; İlim, kainatta olup biten olayları tasvir ve izah yoluyla kavrama çabasıdır.İnsanın merakını celbeden olaylara dair sorulan sorularla doğup gelişen ve bilimi de içine alan geniş bir disiplindir. Bilimin konusu gözlenebilir olguların sebeplerini deneysel bir yöntemle araştırmaktır.İlim ise bu olgular ile fizik ötesi aleme dair bilgileri bir çatı altında birleştirir. İlim […]

Devamı

Kurban ve Adak Kurban arasındaki fark nedir

Kurban ve Adak Kurban arasındaki başlıca farklar; Kurban, kelime anlamı ile yakınlaşma demektir. Kurban kesmek; Allah’a yakınlaşma gayesiyle, O’nun verdiği hayvanlardan, kurban edilmesi mümkün olan birini, yine O’nun rızası için kesmek demektir. Adak ise bir işin veya bir şartın yerine gelmesiyle Allah rızası için kesilen hayvandır Kurban kesmeyi adayan bir Müslümanın adak kurbanı kesmesi İslam dinide vaciptir. […]

Devamı

Ensar ile Muhacir arasındaki fark nedir

Ensar ve Muhacir; Ensar ve muhacir Arapça kelimelerdir, Ensar arapçada yarım eden yardımcılar anlamına gelmektedir. Sıfat olarak ise seven sevgi içeren anlamına gelmektedir. Muhacir, Mekke’nin fethine geçen sürede, dini uğruna, evini, malını, âilesini, akrabasını ve bütün varlığını Mekke’de bırakıp peygamber efendimizin izniyle Medine’ye göç eden Mekke’li Müslümanlara “Muhâcir” denir. Mekke’den Medine’ye göç edenlere muhacir onlara yardım […]

Devamı