Öznel ve Nesnel arasındaki başlıca farklar;

 • Öznel, Subjektif yani yorumu kişiden kişiye göre değişebilen anlatım biçimidir.
 • Nesnel ise Objektif yani yorumu kişiden kişiye göre değişmeyen anlatım biçimidir,
 • Nesnel anlatım, insanlar için aynı olan, kanıtlanabilir ve doğrulanabilirdir,
 • Yazılarda ikisi de birlikte kullanılabilir,
 • Öznel ve Nesnel kavramlarını daha iyi anlamak için Objektif ve Subjektif arasındaki ilişkiyi incelemekte fayda vardır,
 • En güzel renk, En güzel araba, En iyi film gibi sözcüklerle başlayan kelimeler öznel ifadeler olup kişinin kendi görüşünü temsil eder,
 • Nesnel anlatımlar deney ve gözlemlere dayanır,
 • Öznel anlatımlara eleştiri ve itiraz yapılabilinir,
 • Nesnel anlatımlara ise eleştiri ve itiraz yapılamaz,
Öznel anlatım örnekleri;

 • The Godfather gelmiş geçmiş en iyi filmdir,
 • Beşiktaş Türkiye’nin en iyi Dünya’nın önde gelen futbol takımıdır,
 • Bence Türk sineması zor yıllar geçiriyor,

Nesnel anlatım örnekler,

 • Türkiye’nin nüfusu en yoğun olduğu yer İstanbul’dur,
 • Çekirdek aileyi anne,baba ve çocuklar oluşturur,a
 • Ülkemiz 7 coğrafik bölgeye ayrılır,

Diğer Açıklamalar,

Öznel, bir yargının kişiye bağlı olarak değer biçilmesi (kazanılması) için söylenmektedir. Biçilen (atanan) değer açısından bakıldığında kişiden kişiye göre değişen, herkes için farklı olan değer.

Pozitif bilimler kişiden kişiye değişmeyen değerlerin varlığını savunmaktadır. Öznel değerlerin ise nesnel bilgilerin karşıtı olarak bireysel bilgi ile kazanıldığını söylemektedir. Günümüzün pozitif bilim teorileri hem nesnel hem de öznel bilgileri bilgi olarak kabul etmektedir.

Nesnel; öznel, kişiye özgü olmayan, tamamen kanıtlanabilir yargılardır. Hiçbir zaman nesnel yargılara kişi kendi düşüncesini katmaz. Eğer katarsa nesnel değil, öznel bir yargı besler.

Anlatım veya ifade; duygu, düşünce ve olguların yazılı veya sözlü olarak karşı tarafa bildirilmesi. Anlatım, sözcüklerin belirli dilbilgisi kurallarına uyarak, anlamlı şekilde bir araya getirilmesidir.

Başarılı bir anlatım, “hazırlık” ve “anlatma” safhalarından oluşur. Hazırlık safhası ise “buluş” ve “düzenleyiş”ten meydana gelir.

 • Doğru anlatım: Dilbilgisi kurallarına uygun olarak gerçekleşen anlatımdır.
 • İyi anlatım: Konunun en iyi anlaşılabileceği biçimde gerçekleşen anlatımdır. Anlatıcının konuya hazırlıklı olması gerekir.
 • Güzel anlatım: Zengin bir hayal gücünün ürünü olan, gerektiğinde edebî sanatlarla süslü anlatımdır.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir