• 3 Yorum • Edat ve Bağlaç arasındaki başlıca farklar;

  • Edatlar kelimeler arasındaki anlam bütünlüğünü sağlarlar.
  • Bağlaçlar ise iki veya daha fazla cümleleri veya kelimeleri birbirlerine bağlarlar.
  • Edatlar cümlenin öğesi olarak görev yaparlar, bağlaçlar ise öğe olarak kullanılmazlar.
  • Bağlaçlar öğelerin içinde yer alabilirler, ancak öğe olarak kullanılamazlar.
  • Ancak, Yalnız vb. kelimeler edat ve bağlaç olarak kullanılabilir.
  • Bağlaçlar; mevcut olan anlam ilgilerinin üzerinden bağ kurar. Edatlar ise; yeni bir anlam ilgisi meydana getirir.
  • Bağlaçlar kendinden önce ve  sonra gelen sözcüklerden ayrı yazılırlar. Bağlaçlara benzediğini ve bağlaç olduğunu tahmin ettiğiniz birleşik yazılmış bağlaçlar, bağlaç olmayıp ektir.

  Detaylı açıklamalar;
  Arabayla hız yapmayı severim.(edat)

  Ankara ile Kırıkkale komşu şehirlerdir.(bağlaç)

  Onun gibisini görmedim. / Onun görmedim. (Anlamı bozuldu. Bu sebeple “gibi” edattır.)

  Hızlı yürüdüm ama yetişemedim. / Hızlı yürüdüm  yetişemedim. (Anlamı bozulmadı. Bu sebeple “ama” bağlaçtır.)

  İle, yalnız, ancak gibi kelimeler hem edat hem bağlaç olarak kullanılabilir. Cümle içindeki anlamı önemlidir, kendimiz pratik yolla bu kelimelerin edat mı, bağlaç mı olduğunu bulabiliriz:
  “İle” yerine “ve” gelebiliyorsa; ile bağlaçtır,

  Silgi ile kalemi çantaya attım / Arkadaşları ile konuşmuyordu (Birincisinde ve gelebildiği için bağlaç; ikincisinde ve kullanılamadığı için edattır)
  Yalnız, ancak kelimeleri yerine ama bağlacı getirilirse, bağlaç olur,

  Sadece kelimesi getirilirseedat olur, Almak isterim ancak param yok / Bu işi ancak o yapabilir


  Konuyla ilgili yorumlar

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir