Başlıca Farklar;

 • Senarist, dizi, film veya benzeri gösterimlerin konusunu oluşturup belirli bir sisteme göre metin (Senaryo) yazan ve aktaran kişidir,
 • Yönetmen, oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen ve ilgili rollerin tümünün hazırlanan objeye uyumu ve düzeninden sorumlu kimsedir,
 • Yönetmen ve Senarist aynı kişi olabileceği gibi farklı kişilerde olabilir,
 • Bir filmin birden fazla senaristi ve yönetmeni olabilir,
 • Senaristler hayal ettikleri senaryoları yönetmene iletirler ve yönetmen ile beraber sahneyi planlayıp çekerler,
 • Yönetmen bazen senaryoyu olduğu gibi filme aktarırken bazende gerekli değişiklikleri oyuncularla birlikte yapıp aktarabilirler,

Detaylı Açıklamalar;
Film yönetmeni veya yönetmen, herhangi bir kuruluş veya oluşumu, sinema ya da dizi yöneten kimse anlamına gelir. Bir tiyatro veya film yönetmeni, Türk Dil Kurumu tanımına göre, oyunlarda “oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen ve ilgili rollerin tümünün hazırlanan objeye uyumu ve düzeninden sorumlu kimsedir“.  Yönetmene rejisör de denir. Film yönetmeni bir senaryo temelinde, filmin artistik ve dramatik yapısını düzenler.

Sorumlulukları

 • Ayrıca yönetmen; tiyatro, dizi ve sinema gibi görselleri yönetir.
 • Filmin genel artistik vizyonunun fark edilmesi.
 • İçeriğin ve filmdeki olay örgüsünün, senaryoda tanımlandığı şekilde, akışının kontrol edilmesi, düzenlenmesi.
 • Aktörlerin hem mekanik hem de dramatik olarak performanslarının yönlendirilmesi.
 • Filmin çekileceği mekanların düzenlenmesi ve seçilmesi
 • Teknik detayların düzenlenmesi ve yönetilmesi
 • Yönetmenin film için düşündüğü artistik vizyonu tanımlayan her türlü faaliyet.
 • Zaman zaman yönetmenler yönettikleri filmlerin senaryosunu da yazarlar.

Senaryo (sinema), belli bir teknik ve yeteneğe dayanan, yedinci sanat kurallarını ve o günün teknik kurallarını dikkate alan, ilk satırdan son satırına dek sinemaya uygun olarak hazırlanan metin. Bir başka deyişle senaryo, görüntü ve sese dönüşecek bir düşüncenin, bir olayın yazıya dökülmüşüdür.

FilmSenaryo yazımı Amerikan ve Fransız tarzı olarak iki farklı biçimde gerçekleştirilir. Amerikan tarzında her sahne için altı çizili biçimde bir künye (üstbaşlık) oluşturulur. künyede sahne numarası, karakterler, mekân, iç-dış ve gece-gündüz ayrımları belirtilir. Fransız tarzı senaryonun sahneler ikiye ayrılmış sayfada solda görünecekler, sağda duyulacakların yazılmasıyla oluşturulur.

Senaryoda sadece eylemler ve dialoglar bulunur. Teknik detaylara yer verilmez. Evrensel senaryo formatında bir sayfa 1- 1,5 dakikaya denk gelmektedir.Senaryonun evreleri ;Sinopsis, Tretman, Ayrımlama Senaryo, Çekim Senaryosu.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir