Gazete ve Dergi Arasındaki Başlıca Farklar;

  • Genel olarak yayınlandığı gibi, özel bir konu üzerinde de yayınlanabilir ve genellikle günlük ya da haftalık olarak yayınlanır.
  • Dergi, günlük olmayan, en fazla 12, 6, 4, 3, 2 aylık, standart olarak aylık, 15 günlük, haftalık basılan süreli yayın.
  • Gazete, haber, bilgi, bulmaca ve reklam içeren,  dağıtımı yapılan bir yayım olup, halka güncel olaylara ilişkin bilgi verme amacı gütmektedir.
  •  Gazete genellikle düşük maliyetli kâğıt kullanılarak. Dergi birçok gaza­teden bir şekilde nitelikli kâğıtlara basılmaktadır.
  • Dergi çeşitli konulara ilişkin ha­ber, makale, eleştiri, inceleme ve araştırma­nın yanı sıra, birçok renkli fotoğraf, resim ve karikatür de yer almaktadır.
  • Gazetelere ‘güncel yayın’ da denmektedir. Dergilere “süreli yayın” da denilmektedir.
Gazete

İlk haber toplama ve dağıtma gazetesi Roma Senatosu’nca MÖ 59 yılında 2.000 kopya olarak çıkarılıp imparatorluğun değişik köşelerine dağıtılan Acta Diurna’dır. Fethedilen topraklar, siyasi gelişmeler, toplumsal olaylar, gladyatör dövüşlerinin sonuçlarını içeren Acta Duirna’yı Okuma bilen Roma vatandaşları yüksek sesle okuyarak okuma bilmeyenlere duyururdu. Çin’de Tang hanedanı döneminde dağıtılmaya başlayan Kai Yuan Za Bao adlı saray genelgesi de mandarinlerin başarıları konusunda haberlere yer verdigi için bu yönüyle bir gazete sayılabilir.

Dergi

Standart dergi boyutu A4’tür, içeriğe göre ortalama 20 ile 100 sayfalıktır .Ancak cep boyutundan gazete boyutuna kadar ve 1000 sayfaya kadar çeşitlilik gösterir. İngilizcede popüler dergilere magazine, fikir ve sanat dergilerine review denilmektedir.Bunun yanı sıra çocukları eğlendirmek için çocuk dergileri de vardır.Bilinen en eski yayın olan ve Hamburg’da yayımlanan, yayımcısı teolog ve şair olan Johann Rist“Erbauliche Monaths-Unterredungen” – Örnek Aylık Düşünceler (1663-1668)’dir. Bu yayını çok geçmeden öteki Avrupa ülkelerinden çıkan benzer yayınlar izledi.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir