Asosyallik, kişinin sosyal çevresi ile yeterince ve kaliteli bir etkileşim içinde bulunamaması olarak tanımlanır. Asosyal kişiler çevreleri ile iletişimleri konusunda yetersizdir. Yakın çevre ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine, yalnızlığı tercih ederler. Asosyallikte kişi çevresi ile iletişim kurmakta çoğu zaman zorlanır, yeni ortamlara girmekten çekinir, utangaçlık hissi, karşı cinse karşı bir çekingenlik vardır.

Antisosyal kişilik bozukluğu, psikopatik ve sosyopatik kişilik bozukluğu olarak da bilinen ve bireyin başkalarının haklarına ve kurallarına sürekli olarak saygısızlık etmesi, saldırıda bulunması ve buna bağlı olarak gelişen davranışlar olarak da tanımlanan bir kişilik bozukluğudur. Antisosyal kişilik bozukluğu olan şahısların ortak özelliklerinin bir kısmı şunlardır:

• Yalan söyleme veya hırsızlık yapmada ısrar,
• Ceza adaleti sistemi ile mükerrer problemler yaşama,
• Diğer şahısların haklarını veya sınırlarını (mülki, fiziki, cinsi, hissi, hukuki) ihlal etme,
• Alkol veya uyuşturucu madde suistimali,
• Saldırganca, sıklıkla şiddetli davranış; kavgaya karışma,
• Sürekli olarak endişe, sinirlilik ve moral bozukluğu hissetme (disfori).
Özetle:

Asosyallik : Bir insan davranış birimidir.
Anti-Sosyallik : Psikopati ile alâkalı bir psikolojik bozukluktur. Her ikiside düzelebilir, fakat antisosyallik bir hastalıktır ve tedavi sürecinin başlaması için bir doktora gidilmelidir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir