• 4 Yorum • Isı ve Sıcaklık arasındaki başlıca farklar;

  • Isı bir enerji türüdür, Sıcaklık ise bir ölçümdür,
  • Isı kalorimetre ile ölçülür, Sıcaklık ise termometre ile ölçülür,
  • Isının birimi kalori (cal) veya Joule dür, Sıcaklık birimi ise derecedir,
  • Isı, madde miktarına bağlıdır, sıcaklık ise madde miktarında bağlı değildir,
  • Isı ve Sıcaklık ölçülebilir büyüklüklerdir,
  • Isı bir enerji çeşididir, Sıcaklık enerji çeşidi değildir,
  • Isı, iş gibi bir enerji transfer biçimidir,
  • Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür,
  • Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır,
  • Sıcaklık, noktasal bir özelliktir.
  • Sıcaklık, enerjinin mikroskobik düzeydeki statik biçimidir,
  • Sıcaklık birimleri, Celsius (°C), Fahrenheit (°F), Kelvin (°K), Planck (TP), Rømer (°Rø), Réaumur (°R), Newton (°N), Delisle (°De) dir,
  • Günümüzde sıcaklık birimi olarak genellikle derece Celcius (°C) kullanılır,
  • Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun ve sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür.
  • Sıcaklık, bir maddenin aldığı ya da verdiği ısı enerjisinin göstergesidir. Bu nedenle sıcaklığın var olmasının nedeni ısı enerjisidir.
  • Bir maddeye ısı enerjisi verildiğinde verilen ısı enerjisini alan tanecikler bu ısı enerjisini kinetik enerjiye çevirir.Bu nedenle taneciklerin kinetik enerjisi artacağı için maddenin sıcaklığı artar,
  • Bir madde dışarıya ısı enerjisi verdiğinde taneciklerin kinetik enerjisi azalacağı için maddenin sıcaklığı azalır.
  • Isıenerjisi, kütlesi olmayan (ve foton denilen) enerji paketçikleridir (kuantalarıdır).
  • Isıenerjisi atom, molekül ve maddenin hareket enerjisinden oluşur.
  • Isıenerjisinin kütlesi olmadığı için boşlukta da yayılır,
  • Isı, hem moleküllerin kinetik enerjilerinin hem de moleküller arasındaki bağlanma enerjilerinin toplamına eşittir.

  Detaylı Açıklamalar;
  Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır.

  • Duyularla algılanmakta ve genellikle sıcak veya soğuk terimleri ile ifade edilmektedir. Teknik olarak bu değerlendirme doğru değildir. İki cisim birbirisine temas ettirildiğinde sıcak olan soğumakta soğuk olan ısınmakta ve belirli bir süre temas halinde kaldıklarında her ikisi de aynı sıcaklığa gelmektedir. Buradan yola çıkarak; sıcaklık, bir maddenin ısıl durumunu belirten ve ısı geçişine neden olan etken olarak tanımlanabilir.
  • Termik denge halinde bulunmayan sistemle çevresini termik denge haline getirmeye zorlayan potansiyeldir. Termik denge sağlandıktan sonra bu potansiyel kalkmakta, sistemde çevresiyle aynı değeri almaktadır.
  • Noktasal bir özelliktir.
  • Enerjinin mikroskobik düzeydeki statik hâlidir.
  • Bir maddenin ortalama hıza sahip herhangi bir molekülünün kinetik enerjisiyle doğru orantılı olan büyüklüğüne denir.
  • Sıcaklık, genleşmeye bakılarak dolaylı yoldan ölçülebilir. Ölçümünde, termometre denilen cihaz kullanılmaktadır.
  • Bir cismin, etrafına, kendiliğinden enerji verme eğiliminin bir ölçüsüdür. Enerji veren madde daha yüksek sıcaklıktadır.

  Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle geçen enerjidir. Isı da iş gibi bir enerji transfer biçimidir. Isı sistem sınırlarında ve geçiş hâlinde iken belirlenebilir. Sistemin bir durum fonksiyonu değildir.

  Kinetik kurama göre, moleküllerin ve fotonların hareketleri ve etkileşimleri sonucu ortaya çıkar.

  Bir enerji olduğu için skalerdir ve birimi joule’dür (J). Kalorimetre ile doğrudan ölçülebilir ya da termodinamik yasalarıyla matematiksel olarak hesaplanabilir.

  Termodinamiğin ve istatistiksel mekaniğin temel kavramıdır. Kimya, mühendislik ve diğer disiplinler için de önemlidir.


  Konuyla ilgili yorumlar

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir