• 2 Yorum • Kroki ve Plan arasındaki başlıca Farklar;

  • Kroki bir bölgenin veya yerin kuş bakışı görünümünü herhangi bir ölçek birimi kullanmadan kağıda veya dijital ortama aktarılmasına denir,
  • Plan ise bir yerin veya bölgenin kuş bakışı görünümünü ölçekli ve belli bir oranda çizilmesidir,
  • Plan birebir ölçerek yapılan çizimlerdir, Krokide ise birebir olması beklenmez,
  • Kroki bir yerin kabataslak çizilmesi olarak ta bilinir,
  • Haritalar dünyanın bir bölünü veya tamamını gösterebilir,
  • Krokide ölçek yoktur, Planda ölçek vardır,
  • Haritalar, Dünya Haritası, Kıtalar Haritası,Ülkeler haritası, Coğrafi Bölgeler haritası şeklinde isimlendirilir,
  • Planda haritalar büyük ölçekli ve küçük ölçekli haritalar olarak ayrılır,
  • Krokiler basit ve pratik çizimler olmalıdır
  Detaylı açıklamalar;

  Plan Çeşitleri olarak genellikle şunlar kullanılırlar, Şehir planı, Yerleşim planı, Alt yapı planı, Doğalgaz planı, Elektrik planı, Bina planları (Temel planı ve Kat palanı) şeklindedir

  Bir bölgenin veya alanın kuş bakışı görünümü, bir ölçek kullanılarak düzlem üzerine çizilmesine plan denir, ölçeği 1/1’den 1/20.000’e kadar olan haritalara plan adı verilir. Planlar yeryüzünün küçük bir bölümünü detaylı olarak gösteren çizimlerdir. Genelde dar alanların gösteriminde bu yöntem tercih edilir. Kroki, herhangi bir bölgenin veya yerin plansız ve ölçeksiz biçimde kâğıda aktarılmasına denir. Krokiler günlük hayatımızda çok önemli bir yer kaplar, örneğin bilmediğimiz, ancak bulmak istediğimiz bir bölgeye kroki kullanarak ulaşırız. Krokiler basit ve pratik çizimler olmalıdır. Kuşbakışı görünüşü, kabataslak ve ölçeksiz olarak gösterirler.

  Bunların yanında kendine özgü geoid şekli nedeniyle Dünyamız, hiç bir zaman düzleme tam olarak aktarılamaz. Bu nedenle ancak Dünyanın belirli bölgelerini, çok küçük hatalarla gösterebilen projeksiyonlar ortaya çıkmıştır. Her projeksiyonun bir odak noktası vardır. Bu odak noktası haritası çizilecek ülkenin Dünya üzerindeki yerine bakılarak tespit edilir. Projeksiyonlar haritanın çizim amacına göre seçilirler. Kimi projeksiyonlar alan kimileri açı veya uzunluk korur. Herhangi bir çizimde – Kuşbakışı çizilmiş olma, Ölçek, Düzlem üzerine aktarılma gibi unsurlardan biri eksik ise bu çizim kroki olarak nitelendirilir.


  Konuyla ilgili yorumlar

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir