Mitoz ve Mayoz bölünme arasındaki başlıca farklar;

 • Mitoz bölünme, çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde eşeyli ve eşeysiz görülür,
 • Mayoz bölünme, canlıların üreme organlarındaki üreme ana hücrelerinde tüm ökaryotlarda görünür,
 • Mitoz, bölünme sonucunda 2n kromozomlu bir hücreden 2n kromozomlu iki hücre meydana gelir,
 • Mayoz, bölünme sonucunda 2n kromozomlu bir hücreden n kromozomlu fçrt hücre meydana gelir,
 • Mitoz yaşam boyu, Mayoz üreme boyunca gerçekleşir,
 • Mitoz kalıtsal devamlılığı, Mayoz kalıtsal çeşitliliği sağlar,
 • Mitoz, bölünme sonrası iki hücre birbiriyle aynı, mayozda farklıdır,
 • Mitoz, hücrenin yaşamı boyu devam eder, mitoz sadece üreme döneminin sonuna kadar devam eder,
 • Mayozda parça değişimi görülürken mitozda görülmez,
 • Mitozda Sinapsis ve tetrat oluşmaz, Mayozda oluşur,
 • Mayozda Krossing-over olma ihtimali yüksektir, Mitozda olmaz,
Detaylı Açıklamalar;

Mitoz bölünme birbiri arda gelen evrelerden meydana gelir. Bu evrelerde çekirdeğin ve sitoplazmanın bölünmesiyle iki yeni hücre meydana gelir. Ayrılma öncesinde hücrenin çekirdeğinde bulunan kalıtım maddesinin kopyası oluşur. Bu kalıtım maddesi bölünmenin erken evrelerinde kısalıp kalınlaşarak kromozom adı verilen yapılara dönüşür.

Hazırlık : Hücre büyür ve kromozomlar kendilerini eşleyerek birer kopyasını yapar.

1.EVRE : Mitozun birinci evresidir. Bu evrede kromotin iplikler sarmal biçiminde kıvrılarak kısalıp kalınlaşır ve kromozom şeklini alırlar. Her kromozom Kardeş kromatit denilen birbirinin aynı iki iplikçikten oluşur. Kromozomlardaki kromatitler, sentriollerinden iğ ipliklerine tutunur. Eşlenen sentrioller, birbirinde ayrılıp kutuplara çekilirken aralarında iğ iplikler oluşmaya başlar. Ayrıca bu evrede, çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur.

2.EVRE : 2 kromatitli kromozomlar, hücrenin merkezine doğru ilerler. Hücrenin orta düzleminde bir sıra halinde dizilir.

3.EVRE : Ekvator düzlemine dizilen kromozomların kromatitleri birbirinden ayrılır. Her bir iğ ipliklerinin yardımıyla hücrenin bir kutbuna doğru çekilir. Sitoplazma bölünmeye başlar.

4.EVRE : Kutuplara çekilmiş olan kromozomlar tekrar ipliksi bir yapıya dönüşerek uzar ve belirsizleşir. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdekçik yeniden belirir ve çekirdek zarı oluşur.

5.EVRE : Hücre bölünür ve 2 yavru hücre oluşur. Böylece mitoz bölünme tamamlanır.


Mayoz bölünme sonrası üreme ana hücrelerinden üreme hücrelerini meydana getirir. İleri canlılarda erkek ve dişilerin farklılaşmış üreme organları vardır. Üreme organlarındaki 2n kromozomlu üreme ana hücreleri bölünerek n kromozomlu eşey-üreme hücreleri meydana getirirler,

Üreme ana hücrelerinde görülen ve kromozom sayısını yarıya indiren hücre bölünmesine mayoz bölünme denir. Örneğin, insan üreme organlarındaki 2n = 46 kromozomlu eşey ana hücrelerinin bölünerek n = 23 kromozomlu sperm ya da yumurta hücrelerini oluşturabilmeleri mayoz bölünme ile sağlanır.

Mayoz bölünme ile meydana gelen; dişi üreme hücresine yumurta, erkek üreme hücresine ise sperm adı verilir. Döllenme olayında, yumurta ile spermin birleşip kaynaşması sonucu 2n kromozomlu zigot oluşur. Zigot dişi canlı vücudunda gelişir ve yeni bir canlı oluşur. Buna eşeyli çoğalma denir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir