Başlıca Farklar

  • Sanat eseri bir sanatçı tarafından tasarlanıp genel kitlenin beğenisine veya kullanımına sunduğu üründür,
  • Tarih’i eser ise sanat eseri değeri taşımayan, kişinin yaşadığı çağda kullandığı veya çağı anlatan bir nesnedir.
  • Sanat eseri örnekleri, müzik, resim, kitap veya heykel olabilir,
  • Tarih’i eser, dönemin yaşam tarzı hakkında sosyolojik, antropolojik bilgiler verir
  • Sanat eserinde bir yetenek vardır, Tarihi eserde yetenek beklenmez,
  • Tarih’i eser geçmiş yıllarda olmak zorundadır, Sanat eseri günümüzde üretilmiş olabilir.
  • Tarih’i eserler sanat eseri sayılabilir, ancak sanat eserleri tarihi eserler olmayabilir.

Sanat Eserlerinin Özellikleri
Sanat Eserinin Özellikleri Nelerdir?
1. Sanat eseri kişiseldir. Yani o eseri ortaya koyan kişiden izler taşır.
2. Sanat eseri yaratıcılık gerektirir.
3.
Sanat eseri estetik kaygıyla üretilir yani yarar amacı güdülmez (Estetik kaygılılık).
4.
Sanat eseri özgündür; yani eşsiz ve tektir. Yani bir daha eşi benzeri olmayandır (Orijinallik).
5.
Sanat eseri kalıcıdır. Sanat eserinin bizde uyandırdığı haz hayatımıza etki edebilecek kadar kalıcıdır.
6.
Sanat eseri evrenseldir. Ortaya konan ürün tüm insanlığın ortak malıdır.


Tarihi Eserler

Tarihi eser geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere verilen genel bir addır. Eski uygarlıklardan kalan her kalıtının bir değeri vardır.

Tarihi eserler eski uygarlıkların kültürü, yaşantısı, inanışları ve ilgili dönemin dokusu hakkında bilgiler veriri. Tarih sınıflandırması yapılırken:
1)- Zamana göre Sınıflandırma
2)- Mekana göre sınıflandırma
3)- Konuya göre Sınıflandırma:


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir