Şahıs Firması ve Limited Şirket Arasındaki Başlıca Farklar

 • Şahıs firması bir kişi ile kurulabilir, Limited şirket en az iki ortaklı olunmalıdır
 • Şahıs firması kuruluşunda sermaye şartı yoktur. Limited şirketinde ise 10.000 TL esas sermaye şartı vardır.
 • Şahıs firması Kurulum maliyeti 300-700 TL arasında iken, Limited Şirketi kuruluş maliyeti 3000 -4000 TL arasında gerçekleşir.
 • Şahıs firmasının düşük cirolarda ödeyeceği vergi Limited şirketlerine göre daha avantajlıdır.
 • Şahıs firmasının kapatılması Limited şirketine göre daha kolaydır. Limited Şirketinin kapılması süresi 1 yılı bulabilir
 • Şahıs firmasında ödeyeceğiniz vergi kar oranınıza göre kademeli olarak değişir. Limited şirketlerinde ise sabit %20 dir.

Şahıs Firmasının Başlıca Özellikleri

 • Ortakları gerçek kişilerdir.
 • Ortakları sınırsız sorumlu olup şirketin borçlarından dolayı tüm varlıklarıyla sorumludurlar.
 • Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulabilir (Komanditer ortak dışında).
 • Şirket sözleşmeleri ancak ortakların oybirliğiyle değişebilir.
 • Yalnız ticari işletme işletmek amacıyla kurulabilir.
 • Sermaye paylara bölünmemiştir.
 • Her ortağın yönetim temsil ve denetim hakkı vardır.
 • Her ortağın eşit oy hakkı vardır.
 • Şirket vergi mükellefi değildir. Şirketin ortakları gelir vergisi mükellefidir.
 • T.T.K. hükümlerine göre yedek akçe ayırmak zorunda değillerdir.
 • Ticaret unvanında ortaklardan en az birinin adının yer alması zorunludur.
 • Yalnız tescil ve ilanla kurulurlar.
Limited Şirketin Başlıca Özellikleri

 • Kurucu ortak sayısı en az iki kişidir. (TTK.md-503)
 • Ortak sayısı 50 ile sınırlıdır.  (TTK.md-504)
 • Sermayesi en az 5.000.000.000.- Tl. (TTK.md-507) (19/01/2002  BKK_2001/3500)
 • Her bir sermaye payı 25.000.000.-Tl. ve katları olmak zorundadır.
 • En az bir müdür tarafından yönetilirler. Müdür ortaklar veya ortak olmayanlardan seçilebilir. (TTK.md-540-541)
 • Her yıl genel kurul yapma zorunluluğu yoktur. (Ortak Sayısı 20’den az olan şirketler için) (TTK.md-536)
 • Sigortacılık yapamazlar (sigorta acentalığı hariç)
 • Bankacılık yapamazlar
 • İkraz yapamazlar (Factoring Şirketi olamazlar)
 • Hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar. Menkul Değerlerle İlgili Aracılık Faaliyetinde Bulunamazlar
 • Limited Şirketler Varlık Yönetim Şirketi olamazlar. (Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faliyet Esasları Hakkında yönetmelik)
 • Limited Şirketler, Finansal Kiralama Şirketi olamazlar. (Finansal Kiralama Kanunu, Kiralayan Şirketin hukuki yapısı Madde 10-Kiralayan şirketler, yalnızca anonim ortaklık şeklinde kurulabilir. )
 • Limited Şirketler, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Şirketi olamazlar
 • Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler şirket kurmaları halinde bu ünvanları kazandıklarına dair belgenin bir suretini ibraz etmeleri gerekir.
 • Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavir ortak olarak işyeri açıyorlarsa Müdür Mali Müşavir olmak zorundadır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ticari_i%C5%9Fletme


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir