Organik ve İnorganik Bileşikler farkı nedir

Organik Bileşikler 1) Organik bileşikler yanıcıdır. 2) Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür. 3) Organik bileşikler suda çözünmez. 4) kovelent  bağlıdır. 5) tepkimeler çok yavaş gerçekleşir. 6) bileşiklerin kendine has bir kokusu vardır. 7)  bileşiklerin sayısı çok fazladır. 8) bileşikler ısıya karşı dayanıksızdırlar. 9) bileşiklerin tepkimeleri karmaşıktır. 10)  bileşikelrin tepkimeleri düşük verimlidir. İnorganik Bileşikler 1) İnorganikler yanıcı […]

Devamı