internet ve intranet arasındaki başlıca farklar

  • En basit tabirle internet dış ağ, intranet iç ağ olarak bilinir.
  • internet dünya çapında bir ağ sistemidir, intranet ise özel bir ağdır, Ör; Şirketler, kurumlar ve ev gibi.
  • ikisinde de bilgisayarlar birbirine dolaylı olarak bağlı sayılırlar.
  • Aklınızda daha iyi kalması için bir örnek vermek istiyorum; Evinizi de 4 oda ve hepsinde birer bilgisayar olduğunu varsayalım, bu bilgisayarlar bir switch aracılığı ile birbirlerine bağlı olsun, bu durumda tüm bilgisayarlar birbirleriyle bizim belirlediğimiz şekilde haberleşip dosya alış verişi yapıp, birbirleriyle mesajlaşabilir. Bu ağın artı bir switch ile konşularınıza başka biriyle sokağa, mahalleye, şehre, ülke ve dünyaya bağlandığını düşününü işte buna da internet deniyor.
  • Bu ağlarda cihazlar birbiriyle TCP/IP üzerinden bağlanırlar.
  • Mesela evinizde modeme bağlı bilgisayarınız 192.168.0.11 gibi bir ip adresi alırken, modeminiz dış ağdan yani internetten 85.100.150.120 gibi farklı ipler aldığını görürsünüz.
Detaylı açıklamalar;

Intranet, erişimi sadece bir organizasyon ve çalışanlarının ya da üyelerinin erişimine açık olan, bir veya daha çok bilgisayar ağının birbirine bağlı olduğu dahili ve özel bir ağ ya da bağlantı biçimidir. Bu tip ağlar şirketlerde bilgi paylaşımı ve iletişimi kolaylaştımak için kullanılır. Bilişim sanayilerinde intranetler mutlaka gereklidir, çünkü işleri yüksek derecede veri paylaşımı ve bilgisayar kullanıcıları arasında bağlantı kurmaktır. Bu tip bir intranet çoğunlukla bir web sitesi aracılığıyla işlem görüp yerel bir server tarafından çalıştırılarak kaynak paylaşım ortamı gibi davranır. Yani özel bi yapıya indirgenmiş internet olarak tanımlanabilir.  Böyle özel bir website tabanlı ağ HTTP, SMTP ve FTP gibi internet protokolleri kullanılarak kontrol edilir. Bununla birlikte, her intranet özel bir website kullanmayabilir. Bazı organizasyonlar için intranet sadece dosya paylaşımı için kurulabilir. Bu yüzden website ya da internet protokollerine ihtiyaç duyulmaz.

İnternet aracılığıyla bilgiye ulaşmanız zaten internetin (veya International Network) sizin için ne yapabileceği hakkında fikir sahibi olduğunuzu gösterir. Şehrinizde küçük bir bölgede bulunan bir küçük ağın diğer küçük ağlarla birleşimi lokal bölge ağlarını (LAN) oluşturur. Tüm bu lokal ağlar birleşerek geniş alan ağlarını (WAN) oluştururlar. Bu geniş alan ağlarının entegre edilmesi ulusal ağları oluşturur. En sonunda tüm bu ulusal ağların birleştirmesi de sonuç olarak interneti ortaya çıkarır. İnternet protokolleri kullanarak dünyanın her yerindeki bilgisayarları birbirine bağlayan tek bir ağın varlığı bilgi paylaşımı ve yönlendirilmesini mümkün kılmıştır. İnternet ve intranet arasındaki ana fark ise intranet birkaç yüz bilgisayarın ağını kapsarken, internetin ise dünyanın her yerinde bulunan milyardan fazla bilgisayarın ağını kapsamasıdır! Hala geliştirilen bir set internet protokolleri (HTTP, FTP, SMTP, vs.) ile veri transferi gerçekleştirilir.

Extranet şirket çalışanlarının dışarısı ile işbirliği ve iletişimini sağlayan özel iş ağıdır. Extranet, iş ilişkilerini geliştirmek ve yönetmek konusunda çok önemli rol oynar. Extranetler Intranetler ile benzerdir fakat Extranetlerde iş partnerleri, önemli müşteriler, tedarikçiler gibi seçili kullanıcılara dışarıdan erişim izni verilmiştir. Extranet kullanıcıları dikkatle seçilmiş bir gruptan oluşur ve  kullanıcılara güvenlik açığı verilmemeye özen gösterilir. Extranetleri güncel tutmak için gerekli kaynaklar vardır, bu durum şirket çalışanlarının içerik yönetim yazılımı hakkında eğitimli olmasını gerektirir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir