Başlıca Farklar;

  • Çiftler arasında evliliğe giden yolda en öneli iki işlem Nişan ve Düğündür,
  • Nişan, Düğünden önce çiftlerin düğün hazırlıklarını beraber tamamlaması ve birbirlerini daha iyi tanıyıp, aileler arası iletişimi geliştirmek için ortaya çıkmış bir gelenektir,
  • Düğün ise evliliğe karar vermiş çiftin artık bir aile, tek bir beden ve tek bir ruh olabilmesi için eş ve dost’un teşrif ettikleri, eş ve dosta duyurulan dünyadaki en önemli merasimdir,
  • Nişanlı çiftlerin resmi olarak herhangi bir bağlantıları yoktur,
  • Resmi olarak nikah kıyıldığı zaman bu sorumluluklar başlar,
  • Uzmanlar nişan süresinin çok önemli gelişmeler olmadığı sürece uzatılmaması gerektiğini söylerler,
  • Düğün ve Nişan merasim şeklinde olabilir, ikisinde de oyun ve takı merasimi olabilir (Yöreye göre değişebilir),
  • Düğünde ve Nişanda yöreye bağlı olarak değişik gelenekler mevcuttur,

Detaylı Açıklamalar;
Düğün, bir çiftin ebedi beraber yaşama kararını, tanıdıkları ve dostları ile birlikte kutladıkları eğlence.

Dünya’nın her yerinde, farklı kültürlerde farklı şekilde gerçekleşir. Hep aynı kalan en önemli noktaları, beraber yaşamayı karar vermiş çiftin artık birbirlerine ait olduğunu gösteren sembollerin önemli bir rol oynamasıdır. Ayrıca çiftin velilerinin, bu beraberlik ile memnun olduklarını göstermeleri de her kültürde önemlidir ve evlilik iki kişinin ortak kararı olup bir toplumun çoğalıp gelişmesine ve büyümesine zenginleşmesine destek olur. Türk toplumunda “evlilik” denilince, düğün, nikah, ve kına geceleri gelir.

Nişan, evlenme yaşına gelmiş kız ve erkeklerin aileleri ve yakın dostları tarafından yörenin örf ve adetleri doğrultusunda evleneceklerine ilişkin bir çeşit söz vermedir. Evliliğe giden yol nişan diğer bir ifade ile “söz kesme” ile başlar, kına ve düğün ile son bulur.

Nişanda toplumdan topluma değişiklik gösteren bazı ritüeller olur. Nişan yapıldıktan sonra, gerek kız ve oğlan gerekse dünürler bir birlerini iyi tanımak adına sık sık bir araya gelirler. Ancak kız ve oğlanın bir araya gelmesi, genellikle kızın ailesinden kızın bir yakını eşliğinde gerçekleşir.

Nişandan sonra kına yakma, çoğu zaman kız evinde olur. Kınadan sonra da düğün yapılır.
Nişan, evlilik öncesi evliliğe hazırlık döneminin adıdır. Nişanlılık dönemi, evlenecek kişilerin ve ailelerin birbirlerini tanımalarını sağlar. Nişanlanma, memleketimizde yaygın bir âdet olduğu gibi, dinimizde de yeri olan bir husustur. Nitekim Peygamberimiz, Hz. Âişe ile üç sene kadar nişanlı kaldıktan sonra evlenmişlerdir. Böylece, nişan aynı zamanda bir sünnet sayılmaktadır. (Müslim, Nikâh, 69) Dinimizde evleneceklerin nikâhtan önce birbirlerini görmesi ve tanıması için nişanlılık devresi caiz görülmüştür. Çünkü iki insanın bir araya gelip mutlu bir evlilik hayatı kurabilmeleri için birbirlerini iyi tanımaları şarttır. Bunun için önce sağlıklı bir nişanlılık dönemi yaşanması uygun görülmüştür.
Nişan, bir evlilik olmayıp evlilik vaadinden ibarettir. Nişanlılık, taraflara evliliğin verdiği yakınlığı, birlikte yaşama hakkını ve yetkisini vermez. Yani mahremiyet bakımından nişanlılar, birbirlerine iki yabancı durumundadır. Bu durum, daima göz önünde tutulmalıdır. Nitekim nişanı, bir evlilikmiş gibi telâkki ederek nişanlılar arasındaki mahremiyet sınırına dikkat edilmemesi neticesinde, toplumumuzda pek çok üzücü ve aileleri sıkıntıya sokacak durumlar görülmekte ve duyulmaktadır. Bu hususta titizlik gösterilmemesi sonunda tarafları pişmanlığa düşüren bazı hataların çıkma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Resmî nikâh yapılıncaya kadar her iki taraf da meşruiyet sınırını aşmamaya itina etmelidir.

Nişan Gelenekleri

Geleneksel olarak nişanı kız tarafı, düğünü ise erkek tarafı yapar. Günümüzün modern toplumunda istisnalar oluyorsa da, genel olarak nişan organizasyonu kız tarafının sorumluluğundadır. Nişandan önce yerine getirmeniz gereken en önemli şart henüz almadıysanız; alyanslarınızın alınması. Alyans modelleri çok çeşitli olduğu için kafanız biraz karışabilir, özellikle alyansınızla rahat etmeniz çok önemli. Gidin, alyanslarınızı alın ve içlerine nişan tarihinizi yazdırın. Çünkü, dediğimiz gibi nişan evlilikten önceki son durak, hem de en önemli duraktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir