Denetçi ve Müfettiş arasındaki fark nedir

Denetçi ve Müfettiş arasındaki başlıca farklar; Denetçi ve Müfettiş kamu kurumlarında genellikle karşılaştırılan ve karıştırılan iki görevdir. Müfettiş, kamu kuruluşları ve özel kurumlarda, çalışanlar üzerinde denetim ve sorgulama yetkisine sahip olan kişilerdir. Müfettiş özel eğitim görerek, denetim yapma ve rapor düzenlemekle yetkilendirilmişlerdir. Resmi kurumlarda müfettiş makamı denetçi makamından daha üstün bir görevdedir. Müfettiş aynı zamanda bir […]

Devamı

Danıştay ve Sayıştay arasındaki fark nedir

Danıştay ve Sayıştay arasındaki başlıca farklar; İkisi de Türkiye Cumhuriyeti yüksek mahkemeleridir. Danıştay bir anayasa kurumudur, en yüksek mahkemedir, Sayıştay ise mali denetim kurumudur. Danıştay, hem yüksek idare mahkemesi ve hem de Devletin en yüksek danışma ve inceleme mercidir. Sayıştaş devlet kurumlarını mali açıdan denetler. Danıştay 14 dava dairesi 1 idari daire olmak üzere toplam 15 […]

Devamı

Hakim, Savcı ve Avukat arasındaki fark nedir

Hakim, Savcı ve Avukat arasındaki başlıca farklar; Avukat; hukuk kariyerine yeni başlayacak olan hukuk fakültesinden mezun olmuş kişilere, bağlı bulunduğu barolarca Avukat unvanı verilir. Hakim; Her türlü anlaşmazlıklardan doğan sorunları anayasaya bağlı ve kanunları göz önünde bulundurarak özgür vicdan hürriyetine bağlı bağımsız karar verme yetkisine sahip kişi. Savcı; Adalet bakanlığı bünyesinde herhangi bir suç konusunda, […]

Devamı

Tahliye ve Beraat arasındaki fark nedir

Tahliye ve Beraat arasındaki başlıca farklar; Tahliyede kişi ve kişiler salıverilir, ancak suçlu olduğu veya suçsuz olduğu henüz netleşmiş değildir. Beraatte ise kişi veya kişilerin suçsuz olduğu mahkeme kararıyla netleşmiş ve dava kapanmıştır. Tahliye durumunda kişi eğer tutuklu ise ceza evinden çıkar ancak dava devam eder. Tahliye bir nevi tedbir kararıdır. Tutukluluk halini sona erdirir. […]

Devamı

Dernek ve Vakıf arasındaki fark nedir

Dernek ve Vakıf sıklıkla birbiriyle karıştırılan iki kavramdır, bu yazımızda Dernek ve Vakıf arasındaki başlıca farkları inceleyeceğiz; Her ikiside Sivil Toplum Kuruluşudur (STK). En temelindeki kuruluş amaçlarına baktığımızda, Dernek kişilerin bir araya gelmesiyle kurulur, yani kişiler üzerine inşa edilir Vakıf ise mal veya hizmet üzerine kurular bir kurumdur, Yani özetle dernek insanlar için kurulur vakıf mal […]

Devamı

Çek ve Senet farkı nedir

Çek ve Senet arasındaki başlıca farklar; Çek, diğer adıyla kambiyo senedi olup, paranın ödenmesi için emir niteliğindedir, Senet, bir durumuna ispatını sağlayabilecek, sözün yazılı şekilde verilmesidir, Çekte ödemeyi alacak kişi ödemeyi bankadan tahsil eder, Senette ise ödemeyi seneti yazan kişi yapmalıdır, Çekin arkasında bir banka vardır, Senetin arkasında kişi veya kurumlar vardır, Çekin karşılığı yok ise […]

Devamı

Seçim ve Referandum farkı nedir

Başlıca Farklar; Seçimde belli bir adayı veya adayları seçmen tarafından seçilir, Referandum ise halk sunulan bir teklif biçimidir, kabul edip etmemesi halka bırakılmıştır, Seçimde birden fazla konu ve aday olabilir, Referandumda ise bir konu ve iki adet seçenek bulunur, bunlar Evet ve Hayır seçenekleridir, Genelde seçimlerde devletin yapısını oluşturacak kişilerin halk tarafından seçilen kişiler olması […]

Devamı

Pasaport ve Vize farkı nedir

Başlıca Farklar; Pasaport, ülke dışına çıkan kişinin diğer ülkelerde geçerli olan kimliğidir, Vize,  bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gereken izindir, Pasaportunuz olsa dahi, gitmek istediğiniz ülke, mensubu olduğunuz vatandaşlıktan vize isteyebilir, ülkeye girişte çeşitli şartlar koşabilir, Türkiye’de bordo, yeşil ve gri pasaportlar İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yurt dışında ise […]

Devamı

Arsa ve Arazi farkı nedir

Başlıca Farklar; Emlak vergisi kanununun 12. maddesinde tanımlandığı şekilde Arazi, sınırları tepeler, dağlar, yolar, dereler, duvarlar, ağaçlıklar yolu ile belirlenen gibi vb. işaretlerle belirlenen yeryüzü parçalarıdır. Arazinin Arsanın olabilmesi için bağlı olduğu belediye tarafından parsellenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde arazi olarak kalmaya devam eder. Arazinin Arsanız sayılıp sayılmadığını anlamak için ödenecek emlak vergisine bakmanız gerekir. Arsalar […]

Devamı

Hükümlü ile Tutuklu farkı nedir

Hükümlü : Suçu kesinleşmiş ve verilen ceza süresini doldurması gereken kişidir. Hüküm giydiği ceza süresi bitince özgürlüğüne kavuşur. Tutuklu :  Herhangi bir nedenden dolayı tutuklu olarak tutuk evlerinden bulundurulan kişidir. Bu süreç gözaltıda olabilir yada yargı süreci devam ettiği içinde suçu kesinleşmiş değildir. Serbest kalma ihtimali veya hüküm giyme ihtimali vardır. Cezaevi ya da hapishane, […]

Devamı