• 1 Yorum • Çek ve Senet arasındaki başlıca farklar;

  • Çek, diğer adıyla kambiyo senedi olup, paranın ödenmesi için emir niteliğindedir,
  • Senet, bir durumuna ispatını sağlayabilecek, sözün yazılı şekilde verilmesidir,
  • Çekte ödemeyi alacak kişi ödemeyi bankadan tahsil eder,
  • Senette ise ödemeyi seneti yazan kişi yapmalıdır,
  • Çekin arkasında bir banka vardır, Senetin arkasında kişi veya kurumlar vardır,
  • Çekin karşılığı yok ise hukuki yollardan tahsil edilebilinir, ancak senetin karşılığı yok ise tahsil etmek çok zor bir durum haline gelir,
  • Senet, kişilerin veya kurumların karşılıklı yaptığı sözleşmelerden farklıdır,
  • Çek ve Senettede borçlu ve alacaklı olarak iki taraf mevcuttur,
  • İkisi de borçlandırır ve ödeme sağlayıcı olarak görev yapar,
  • İkisinin de ödeme tarihleri ve toplam borç durumunu gösterir ibareler vardır,

  Detaylı açıklamalar;
  Senet Nedir: Kişinin-kurumun ödemeye borçlu olduğunu göstermek amacıyla iki kişi arasında düzenlenen bir evraktır. Ticarette senet; satılan veya alınan bir mal veya hizmetin tutarlarını peşin ödemeyip gelecek bir tarihte ödenmesi için düzenlenen belgedir.

  – Borçlu, bedeli ödeyecek kişidir.
  – Alacaklı:  bedeli tahsil edecek kişidir.

  Senetlerin özellikleri:
  – Alacak hakkını içerir.
  – Uluslararası bir nitelik taşıyabilir.
  – Borç ilişkisini kurucu durumundadır.
  – İmzaların ve beyanların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir.
  – Ödenmesi için senedin ibrazı gereklidir.
  – Gerekli şekil şartlarına uygun olmalıdır.
  – Emre yazılı senetlerdir.
  – Senedi imzalayanlar, kefil sıfatı ile imzalamış olsalar dahi müteselsil borçlu durumundadır.

  Senetlerde bulunması gereken şartlar:
  – Senet metninde “Poliçe” kelimesini ve eğer senet Türkçeden başka bir dilde yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
  – Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi,
  – Ödeyecek olan kimsenin (Muhatabın) ad ve soyadını,
  – Vadeyi,
  – Ödeme yerini,
  – Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını,
  – Düzenleme tarihi ve yerini,
  – Düzenleyenin imzasını, ihtiva eder.

  Çek, hukuki niteliği itibariyle bir ödeme aracıdır. Türk Ticaret Kanunu’nun 692. maddesinde çekin şekle ait yasal unsurları aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
  1. Banka tarafından, 3167 Sayılı Kanun’da ve bu Kanun’a ilişkin Tebliğ’de yer alan hükümlere uygun olarak basılan veya bastırılan çek yaprağını,
  2. “Çek” Kelimesini (veya yabancı dilde yazılı ise, o dilde çek karşılığı olarak kullanılan kelime),
  3. Hesabın bulunduğu muhatap banka şubesinin adını,
  4. Kayıtsız şartsız belli bir bedelin ödenmesi için havaleyi,
  1. Keşide gününü,
  2. Keşide yerini (veya keşidecinin adı ve soyadı / unvanı yanında yazılı olan yer)
  3. Hesap sahibinin vergi kimlik numarasını,
  4. Çeki keşide eden kişinin imzasını

  ihtiva eder.

  Keşide edildiği gün gösterilmemiş veya takvimde bulunmayan bir güne (32 Şubat, 32 Nisan, 33 Kasım vb.) keşide edilmiş olan çekler, Türk Ticaret Kanunu’nun 692. ve 693. maddeleri’ne göre çek hükmünde değildir. Buna karşılık 29, 30, 31 Şubat veya 31 Nisan, 31 Haziran, 31 Eylül, 31 Kasım keşide tarihli çeklerin, ilgili ayın son günü keşide edilmiş olduğu kabul edilerek bunlar hakkında geçerli çek olarak işlem yapılabilecektir.

  Çekte keşide yeri olarak, idari birim olarak kabul edilen “il veya ilçe isminin” yazılmaması halinde, mahkemelerce bu tür çekler kambiyo senedi vasfında sayılmamaktadır, bununla birlikte çekin üzerinde keşide yeri olarak sokak/cadde/semt ismi veya bina numarası gibi bilgiler yer almamalıdır.

  Çekler, emre yazılı, nama yazılı ve hamiline yazılı olarak düzenlene bilirler.


  Konuyla ilgili yorumlar

  1. Kalender

   Bloke çek özellikle dediğiniz gibi konut satışında çok işe yarıyor. En güzeli de araba satışında da kullanılabilir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir