imparator ve kral farkı nedir

Başlıca Farklar; İmparator, bir imparatorluğun erkek hükümdarına denir, Kral, belirli bir ulus yad da bölge üzerinde egemen olan hükümdara denir, İmparator, rütbe ve mevki olarak Kral’dan üstündür, İmparatorun eşine veya imparatorluğun kadın hükümdarına imparatoriçe denir. Krallık genellikle ebeveynlerden çocuklara geçer, Krallıklar genellikle monarşi şeklindedir, Krallar genellikle tanrı ile tebaa arasında bir aracı olarak görülürler, İmparator, bilfiil […]

Devamı