Pazarlama: Ürünün üretiminden son tüketiciye ulaşması ve sonrasındaki tüketici destek aşamalarının tamamını kapsar.

Satış: Pazarlama faaliyetlerine anlam kazandıran hedef aşamadır.

Yani:

Bir ürünün üretimi, reklam edilmesi, fiyatlandırılması, pazara çıkartılması ve tüketiciye sunulacak aşamaya getirilmesi olarak değerlendirirsek; bu aşamadan sonra tüketiciye sunulması, sunum yapılması ve kabul edilebilir bir bedel karşılında takasa sokulması işlemine de satış diyebiliriz.

Satış genel olarak müşteriye “evet” dedirtme aktivitesidir.
Pazarlama ile satış arasındaki fark-ı daha iyi anlayabilmek için pazarlamacı ile satıcı arasındaki farkı incelemek faydalı olacaktır:

  • Pazarlamacı, net kara bakarken; satıcı ciroya bakar.
  • Pazarlamacının hedefi şirketin karlılığını sağlamaktır. Satıcının hedefi ise verilen ciro hedefini tutturmaktır.
  • Pazarlamacı süreç yönetir, satıcı süreci başarılı sonlandırma (ürünü verip karşılığını alma) görevini üstlenir.
  • Pazarlamacı ihtiyaç belirler/oluşturur. Satıcı ihtiyaç giderir. (Bazı durumlarda satıcı ihtiyaç belirlemek veya var olan ihtiyacı açığa çıkarmak için aksiyon alabilir)
  • Yani: pazarlamacı, müşteriyi ürüne çeker. Satıcı ise ürünü müşterinin parasıyla takas eder.

Bu tanımlamalara göre, satış ve pazarlama için şunu söylemek mümkündür:

Pazarlama bir süreçtir. Satış ise bu sürecin bir parçasıdır. Dolayısıyla: pazarlama, satışı kapsayan kümedir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir