Hibe ve Kredi günümüzde çok sık karıştırılan iki terimdir, bu yazımızda ikisi arasındaki farkları açıklayacağız.

 • Hibe, Devlet, vakıf, dernek veya yardım amaçlı kurumların, kişilere ve işletmelere belirli şartlarda verilen, geri ödemesi olmayan para yardımlarına denir.
 • Kredi, kişilere veya kurumlara yine kişiler veya kurumlar tarafından geri ödemeli ancak vadelere bölünmüş şekilde verilen paraya denir.
 • Hibe karşılıksızdır, Kredilerin karşılığı vardır.
 • Hibeleri genellikle resmi kurumlar verir. Kredileri genellikle bankalar ve özel kuruluşlar verir.
 • İkisininde belirli şartları bulunabilir.
 • Günümüzde hibe bir teşvik veya yardım aracı olarak kullanılmaktadır.
Genel Bilgiler

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi :

 • Yatırımcıyı  yatırıma yönlendirmek,
 • Üretimi ve istihdamı artırmak,
 • Yatırım eğiliminin  devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak,
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli      yatırımları özendirmek,
 • Doğrudan yabancı yatırımları artırmak,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek,
 • Çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek,

Yeni Yatırım Teşvik Kararı ile Sağlanan Destekler Nelerdir?

 • Gümrük Vergisi ve Toplu  Konut Fonu İstisnası
 • KDV İstisnası
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi

Hangi Tür Yatırım Teşvik Belgeleri Veriliyor?

 • KOBİ Yatırım Teşvik belgesi
 • Araştırma-geliştirme yatırımları,
 • Teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar,
 • Çevre korumaya yönelik yatırımlar,
 • Tarımsal sanayi yatırımları,
 • Öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar,
 • Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar,
 • Kırsal kalkınma ve tarım teşvikleri
 • Turizm Teşvikleri
 • Serbest bölge teşvikleri
 • Hayvancılık teşvikleri
 • Organize sanayi gölgeleri teşvikleri

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir

 • Gerçek şahıslar,
 • Adi ortaklıklar,
 • Sermaye şirketleri,
 • Kooperatifler,
 • İş ortaklıkları(adi ortaklık),
 • Kamu kurum ve kuruluşları ve
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri,
 • Yabancı sermayeli yatırımlarda kurulacak Anonim ve Limitet şirketler ile Kurulacak şubeler, yatırım

Yatırım Teşvik Belgesi Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Yatırımlara devletçe sağlanabilecek destek unsurları şunlardır;

 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti Ve KDV İstisnası,
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 3. Bölgesel Destek Unsurları,
 4. Vergi indirimi,
 5. Sigorta primi işveren hissesi desteği,
 6. Yatırım yeri tahsisi,
 7. Kullanılan enerjiye destek,
 8. Yatırım kredileri için faiz desteği

Bağış, (Hibe) bedelsiz veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemidir.

Reşit olmayan ve kanuni ehliyete haiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin (veli veya vasinin) izni ile dahi bağış yapamazlar. Vasi, vesayeti altındaki kimsenin malını bağışlayamaz. Anne-baba da velayetleri altındaki küçüğün malını satabildiği halde bağışlayamaz.

Bağış, hayatta olan kimseler arasında bir tasarruftur. Henüz satın alınmamış bir haktan vazgeçmek veya bir mirasi reddetmek hibe değildir. Kısaca, bağış (Hibe) bir bedel ve/veya herhangi bir karşılık olmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemidir.

Rücu (Geri dönüş) şartı ile de bağış yapılabilir. Buradaki rücu şartı, bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde, taşınmazın mülkiyetinin bağışı yapana (eski malike) geri dönmesidir

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir