Başlıca Farklar;

 • MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) adından da anlaşılacağı üzere, işadamları ve işkadınlarına yönelik geliştirilmiş, lisansüstü öğrenim adıdır,
 • Master ise İngilizce bir kelime olup Türkçe’deki karşılığı Yüksek Lisans dır,
 • İki terimde birbiriyle kıyaslanabilecek terimler değildir,
 • MBA yüksek lisans(Master) eğitimlerinin sadece bir dalıdır,
 • Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) ispat etmesiyle tamamlanır.
 • MBA’in amacı, öğrencileri rekabetçi dünyanın yönetim sorumluluğunu üstlenebilecek bireyler haline getirecek şekilde eğitmektir.
 • Türkiye’de de üniversiteler İşletme yüksek lisans programlarında MBA ismini kullanırlar,

Detaylı Açıklamalar;
e-MBA : Uzaktan eğitimle (LMS) alınan MBA çeşididir. Türkiye’de birçok vakıf üniversitesi ve bazı devlet üniversiteleri özellikle çalışma hayatında bulunanlara kolaylık sağlamak amacıyla e-MBA programları başlatmış bulunmaktalar.

e-MBA programında dersler internet üzerinden verilmektedir. Eğitim süresi 3 yarıyıldır. Altı yarıyıla kadar uzayabilir. Türkiye’de son yıllarda birçok üniversite e-MBA eğitimi vermeye başlamıştır. Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Fatih Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi uzaktan MBA programı veren üniversitelerdir. Bu programların tamamı YÖK onaylı programlardır ve birçoğunun diplomaları normal MBA programlarından farklı değildir.

e-MBA programlarında dersler için okula gidilmez. Sadece final sınavları için okula gidilmesi gerekmektedir. Özellikle çalışan kişilerce, işlerini aksatmadan devam edilebilen bir eğitim olması sebebiyle çokça tercih edilmektedir.

Executive MBA: Yönetici MBA anlamına gelir. Executive MBA öğrencileri, profesyonel iş deneyimine sahip kişilerden oluşmakta ve çok yoğun bir program takip edilmektedir. Belli bir sene yöneticilik deneyimine sahip olmayanlar bu programa kabul edilmezler. Öğrenciler çalışanlardan oluştuğu için bu program genelde akşamları, hafta sonları veya online olarak verilmektedir. Katılımcılar genelde çalıştıkları şirketlerin özel sorunları ve problemleri üzerine proje çalışması yürütürler. Executive MBA programları daha çok pratik ve uygulamaya yöneliktir.

Program 3 yarıyılda tamamlanır en çok 6 yarıyıla uzayabilir. Program bazı temel dersler ve dönem projesinden oluşmaktadır. Genel olarak programda okutulan dersler:

 • İşletme yöneticiliği,
 • Finansal Muhasebe,
 • Pazarlama yönetimi,
 • Örgütsel davranış,
 • Stratejik yönetim,
 • Finansal yönetim,
 • Yönetim bilişim sistemleri,
 • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi,
 • Mali tablolar analizi,
 • Uluslararası işletme yöetimi,
 • Üretim yönetimi derslerinden oluşmaktadır.

MBA Ücretleri: MBA eğitimi dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça popülerdir. Dersler çoğu zaman hem akademik hem de iş dünyasında söz sahibi olan kişilerce verilmektedir. Bu durum, MBA ücretlerini diğer yüksek lisans programlarına göre daha yüksek yapmaktadır.

Fakat bu eğitim için çok geniş bir fiyat aralığı vardır. Örneğin 6.000 TL – 40.000 TL arası bir fiyatlandırma söz konusudur. Üniversiteye, eğitim süresine, eğitim diline göre fiyatlar çok farklılık göstermektedir

Tezli Yüksek Lisans

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretim’de de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir