Potansiyel Enerji ve Kinetik Enerji Arasındaki Başlıca Farklar;

  • Kinetik enerji = (1 / 2) X kütle X hızın karesi”. Yani “1/2 X m X v2.
  • Potansiyel enerji = kütle X yükseklik X yer çekimi”. Yani “m X h X g.
  • Eğer bir cisim hareketli ise bu cisimde bir kinetik enerji vardır.
  • Eğer bir cisim duruyorsa bu durmasından dolayı bünyesinde bir enerji depolar. Bu depolanan enerjiye potansiyel enerji denir.
  • Kinetik enerjinin bazı türleri vardır. Bunlar Öteleme kinetik enerji, dönme kinetik enerji ve yüksek hızlarda kinetik enerji.
  • Potansiyelenerji cisimlerin bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depolandığı kabul edilen enerjidir.
  • Bir cismin, başka bir cismin (genellikle çok büyük kütleli cisimler, örnek Dünya, Güneş) kütleçekimi etkisinde kalarak kazandığı potansiyel enerjidir.
  • Eğer bir cisim düz bir yolda (doğrusal) gidiyorsa buradaki kinetik enerji öteleme kinetik enerjidir.
Kinetik enerji

Newton mekaniği’nin yasaları, sadece ışık hızına kıyasla küçük hızlarda hareket eden parçacıkların hareketlerini tanımlamada geçerlidir. Parçacık hızları c ile karşılaştırılabilir olduğunda, Newton mekaniğindeki denklemler, yerini görelilik teorisinin öngördüğü daha genel denklemlere bırakır. Görelilik teorisine göre, çok büyük {\displaystyle v}{\displaystyle v} hızıyla hareket eden {\displaystyle m}{\displaystyle m}kütleli bir parçacığın kinetik enerjisi:

{\displaystyle E_{k}={\frac {mc^{2}}{\sqrt {1-v^{2}/c^{2}}}}-mc^{2}} ile verilir.

Bu ifadeye göre c den daha büyük hızlar yoktur. Çünkü v c ye yaklaşırken E sonsuza gider.

Potansiyel Enerji

Potansiyelenerji, cisimlerin bir alanda bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depoladığı kabul edilen enerjidir. Örneğin yükseğe kaldırılan bir cisim, barajlarda biriken su, sıkıştırılan veya gerilen yay potansiyel enerji depolar. Potansiyelenerji mevcut alandaki konuma veya cisimdeki değişikliğe bağlıdır. EP ya da U ile gösterilir. Birimi diğer enerjiler gibi Joule’dür. (J)

Potansiyelenerji terimi ilk kez İskoç mühendis ve fizikçi William Rankine tarafından kullanılmıştır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir