• 2 Yorum • Başlıca Farklar;

  • Görev, kişiye veya kişilere yapılması için verilen işlevdir,
  • Sorumluluk ise kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir,
  • Görev kişiye başkası tarafından verilir, sorumluluk ise verilen göreve ek veya verilmeden kişi tarafından daha iyi yapılması için gerçekleştirilen işlevdir.
  • Görev bilimsel olarak ölçülebilir, sorumluluk ta ise bilimsel bir yeterlilik yoktur. Sorumluluk yerine getirilen göreve göre çok daha göreceli bir kavramdır.
  • Görev de yapılan işin kendisi önemlidir, sorumlulukta ise sonuçlar daha önemlidir. Yapılan işin çevresine olabilecek olumsuz etkileri öngörülmeye ve önlem alınmaya çalışılır.
  • Bir görev insanı aynı zaman da sorumluluk sahibi demek değildir.
  • Görevi yerine getiren kimse sonuçlarıyla ilgilenmeyebilir, ancak sorumluluk sahibi birisi ise sonuçlarıyla ilgilenir,
  • Sorumluluk alan bir insan ise  aynı zaman da iyi bir görev insanıdır diyebiliriz.

  Detaylı Açıklamalar;
  Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

  Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Sorumluluk duygusu ya küçük yaşta doğal olarak varolan çevre dolayısıyla insanın içinde yereder veya daha sonra dışardan verilen eğitimle yaratılır. Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır.Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır. Sorumluluk, varoluşçu felsefe anlayışının en önemli öğesi halindedir.

  Görev ve sorumluluk, iç içe daireler halinde genişler. İnsan, öncelikle kendisine karşı yapması gereken görev ve sorumluluklarla yükümlüdür. O, ruh ve beden sağlığına dikkat etmesi, kendisini tanıması, kendisiyle barışık olması, iyi bir insan olarak yaşaması gerektiğini bilir. Kulluk
  bilinciyle yaratıcısına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirir.Evine, ailesine, karşı görev ve sorumluluklarla bu daire genişler. Topluma karşı üstlendiği görevlerle, taşıdığı sorumlulukları yerine getirmekle olgunluğa erişir.

  Günümüz insanı görevler ve sorumluluklarını ne derece yerine getiriyor?
  Bu soru her yaş ve her meslek grubunda aşağı yukarı şöyle cevaplandırılıyor:” Görevler ve sorumluluk açısından günümüz insanı beklenen noktada değil. Görevler ve sorumluluklar yerine getirilmiyor.”

  Çocuklarımız, bu konuda yeterince yetiştirilemiyor, ya her dediği yapılarak şımartılıyor, ya da çoklukla azarlanıp suçlanıyor. “Kendine güven duygusu”, “görev ve sorumluluk bilinci” bu nedenle sağlıklı bir biçimde verilemiyor. Evler, aile bireylerinin her birinin görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği; huzurlu, mutlu bir yuva olmaktan çıkıyor çoğu zaman. Bireylerin kendi başlarına buyruk, bencilce yaşamalarını nedeniyle pek çok sıkıntı ve problemlerle iç içe kalıyor. Görevler ve sorumluluk bilinci elbette küçük yaşlarda kazanılır. Yalnızca öğretilerek ve anlatılarak değil, örnek olunarak güzel bir alışkanlığa dönüştürülebilir.

  Görevler ve sorumlulukta küçük dediğimiz ihmallerin de faturası büyük olur. Görevini ihmal eden bir doktor hastasını nasıl tedavi eder? Öğrencilik görevini yerine getirmeyen bir öğrenci nasıl başarılı olur? Düşman saldırısına karşı görevini yerine getirmeyen bir komutan, ordusunun mağlubiyetini hangi gerekçelerle izah edebilir?Uhud Savaşında Sevgili Peygamberimizin görevlendirdiği okçuların yerlerini terk etmesi ne büyük acılara sebep olmuştur!Görevi ihmal bir hata, bir suçtur.
  Sorumluluklarımızı yerine getirmemek de…


  Konuyla ilgili yorumlar

  1. Evren Bostan

   Görev verilen insanın sorumluluk sahibi olması için görevini sevmesi, bağlı bulunduğu yerde kendini tatmin edici ya manevi ya da maddi üstünlükler görmesi gerekir.

   Maddi üstünlük aile bireyleri içindeki çocuk için görevi sorumluluk içinde yerine getirdiğinde alınan bir bisiklet ödülü olabilir, çalışan için ise eldeki imkanlar ölçüsünde maaş ikramiyesi, hatırı sayılır zam veya kira desteği gibi konular olabilir.

   Manevi üstünlük ise vicdanen kişide oluşan rahatsızlıklardır.

   Bir kişi sorumluluğunu yerine vicdanen rahatsız olduğu için getiriyor ve karşılığını ise manevi ya da maddi olarak göremiyorsa kendisi için yaptığı tüm diğer işler için sorumluluktan kaçınır ve sadece görevini yapar.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir